Otwarte konsultacje psychologiczne

  • Jesteś nauczycielką/nauczycielem, animatorką/animatorem, edukatorką/edukatorem, rodzicem, osobą dorosłą uczącą się?
  • Doświadczasz sytuacji kryzysowej w związku z zamknięciem placówek oświatowych i/lub instytucji kultury?
  • Chciałabyś/-łbyś z kimś o tym porozmawiać?

Jeżeli na powyższe pytania odpowiedziałaś/-eś twierdząco, to nasza akcja jest przeznaczona dla Ciebie.


Fundacja Psycho-Edukacja uruchomiła bezpłatną pomoc psychologiczną on-line dla osób pełnoletnich, które doświadczają sytuacji kryzysowej w związku z zamknięciem placówek oświatowych i instytucji kultury oraz ogólną sytuacją w oświacie i kulturze z powodu pandemii. Konsultacje są przeznaczone w szczególności dla rodziców, nauczycielek/-i, animatorek/-ów, edukatorek/-ów, dorosłych osób uczących się – bez względu na miejsce zamieszkania.

Do rozdysponowania mamy 150 konsultacji w różnych dniach tygodnia i w różnych godzinach. Jedna osoba może skorzystać z trzech sesji (jedna trwa do 45 minut). Spotkania odbywają się za pośrednictwem Skype’a, do wyczerpania puli godzin.

Pomoc świadczą Wolontariuszki Fundacji – osoby o przygotowaniu psychologicznym i psychoterapeutycznym, które dodatkowo przeszły szkolenie z wykorzystania terapii akceptacji i zaangażowania (acceptance & commitment therapy, ACT) w interwencji kryzysowej, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii COVID-19.

WOLONTARIUSZKI FUNDACJI >>


INFORMACJE O TERMINACH I ZAPISY: zapisy@fp-e.pl
Więcej informacji: Anna Szczeblewska, kontakt@fp-e.pl

Uwaga: podczas zapisu nie ma potrzeby podawania danych osobowych; potrzebny będzie tylko identyfikator konta Skype (konto może być założone na fikcyjne dane)


Akcja jest wolontaryjną, niekomercyjną inicjatywą Fundacji Psycho-Edukacja i nie jest finansowana ze środków zewnętrznych.

Partnerem akcji jest Mazowiecki Instytut Kultury.Dodaj komentarz