Konsultacje psychologiczne komercyjne


W ramach działań prowadzonych przez Fundację Psycho-Edukacja rozwijamy również ofertę odpłatnej pomocy psychologicznej. Dochód z konsultacji komercyjnych przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji.


Więcej informacji: k.miczkowska@fp-e.pl