Szkolenia

Nasze aktualne i dotychczasowe szkolenia komercyjne


  • „Dialog motywujący w oświacie” – szkolenie planowane na początek 2021 roku.
  • „ACTywnie z lękiem społecznym” – szkolenie przeprowadzone w październiku/listopadzie 2020

Nasze aktualne i dotychczasowe szkolenia bezpłatne


Trwające szkolenie z użycia ACT w interwencji kryzysowej.


Bezpłatne konsultacje psychologiczne