Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu: dr Konrad Ambroziak

Konrad Ambroziak jest doktorem  nauk humanistycznych w zakresie filozofii, terapeutą poznawczo-behawioralnym, superwizorem terapii poznawczo-behawioralnej, terapeutą motywującym, superwizorem i trenerem Dialogu Motywującego, terapeutą ACT, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego oraz Stowarzyszenia ACBS Polska

Pracuje z nastolatkami, młodymi dorosłymi i osobami dorosłymi. Jest autorem artykułów i książek dotyczących terapii poznawczo-behawioralnej oraz problemów etycznych i społecznych.

Obecnie zafascynowany III falą terapii behawioralnych, filozofią starożytną Grecji i buddyzmem.


Wiceprezeska Zarządu: dr Małgorzata Adamczyk-Zientara

Małgorzata Adamczyk-Zientara jest doktorem nauk humanistycznych, psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym i superwizorem terapii poznawczo-behawioralnej PTTPB, trenerem dialogu motywującego i certyfikowanym terapeutą motywującym PTTM, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej oraz międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów Dialogu Motywującego (MINT).

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży, obecnie pracuje terapeutycznie głównie z młodzieżą i dorosłymi.

Prowadzi warsztaty i superwizję z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i dialogu motywującego dla różnych grup odbiorców. Jest redaktorem naukowym i autorem publikacji na temat dialogu motywującego oraz terapii poznawczo-behawioralnej.

Zafascynowana od lat dialogiem motywującym, bez przerwy stara się go poznawać i uczyć oraz wykorzystywać go w codziennej pracy z ludźmi, łącząc go z innymi metodami.


Wiceprezeska Zarządu: Anna Szczeblewska

Anna Szczeblewska jest kulturoznawczynią i badaczką. Jako członkini zarządu Fundacji Obserwatorium (współ)prowadzi projekty badawcze w dziedzinie szeroko rozumianej kultury i edukacji kulturalnej/kulturowej. Jest (współ)autorką raportów diagnostycznych i ewaluacyjnych, a także dokumentów strategicznych w zakresie polityki kulturalnej.

Ukończyła dziennikarstwo ze specjalizacją PR, a wcześniej poznawała tajniki grafiki komputerowej i projektowania graficznego. Ceni poprawną polszczyznę i z przyjemnością redaguje teksty.

Swoją przyszłość wiąże z nauką – interesują ją zagadnienia z dziedziny humanistyki ekologicznej, biohumanistyki oraz pozaeuropejskich i nieantropocentrycznych podejść do przeszłości.