Anna Biernacka


Psycholożka i pedagożka, certyfikowana terapeutka EMDR, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie całościowego szkolenia w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Członkini-założycielka Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. 

Ukończyła Wydział Biologii oraz Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Psychologia kliniczna dziecka, a także podyplomowe Studia terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się.
Podczas studiów odbyła dwuletni staż na stacjonarnym psychiatrycznym oddziale dziecięcym szpitala w Józefowie, a następnie staż w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Warszawie.

Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami zdobywane w placówkach edukacyjnych, poradniach i oddziałach szpitalnych, także w Poradni Psychiatrycznej i na oddziale dziennym w Centrum Zdrowia Dziecka.  

Nieustannie wzbogaca warsztat terapeutyczny poprzez udział w licznych szkoleniach w zakresie terapii EMDR, terapii schematów, treningu kognitywnego metodą Feuersteina.

Przeszła dwa 8-tygodniowe treningi uważności i współczucia prowadzone przez Julię Wahl w The Mind Institute.
Doszkala się w terapii akceptacji i zaangażowania (ACT).

Opublikowała szereg artykułów dotyczących wspierania rozwoju emocjonalnego dziecka w czasopismach wydawnictwa Forum, obecnie pisuje teksty na blogu „Stawiam na Edukację”.

Jest współautorką pakietu gier wspomagających rozwój psychoruchowy małych dzieci.
Pracuje terapeutycznie z osobami doświadczającymi różnego rodzaju trudności.
Z rodzicami prowadzi konsultacje umożliwiające identyfikację problemów, ocenę zasobów rodziny, zwiększenie poczucia kompetencji rodzicielskich, decyzję o zmianach umożliwiających wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka/nastolatka.

Wspiera także rodziny zastępcze i adopcyjne. W Fundacji prowadzi konsultacje rodzicielskie oraz terapię indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych.