Nowe trendy w pracy psychologicznej z dziećmi i młodzieżą

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zaprasza na konferencję “Nowe trendy w pracy psychologicznej z dziećmi i młodzieżą”, która odbędzie się w siedzibie WCIES przy ul. Starej 4 w Warszawie dnia 22 listopada 2019 r. w godzinach 12.45-18.30. Podczas konferencji wykłady wygłoszą m.in. prezes Fundacji Psycho-Edukacja dr Konrad Ambroziak oraz wiceprezeska FP-E dr Małgorzata Adamczyk-Zientara.

Program konferencji

Wykład 1: dr Konrad Ambroziak: “Nastolatek jako kontekst – kilka słów o terapii nastolatków”

Nastolatek wnosi ze sobą do gabinetu terapeuty bardzo dużo różnych kontekstów. Po pierwsze, kontekst dorastania – jest z pewnością innym klientem od dzieci i osób dorosłych. Gdzieś pomiędzy nimi sam stara się zbudować swoją tożsamość. Po drugie, kontekst rodzinny – na terapię zgłaszają go najczęściej rodzice, ponieważ niepokoją się o rzeczy, które często nie martwią samego nastolatka. Może prowadzić to do wielu pytań terapeutów – z kim pracować, czyje cele realizować. Po trzecie kontekst społeczny – oczekiwania nauczycieli, innych dorosłych, rówieśników, z którymi styka się młoda osoba i musi na nie odpowiadać. Często na terapii musimy się również do niej odnosić. Wystąpienie będzie poświęcone analizie powyższych kontekstów.

Wykład 2: dr Marcin Domurat: “Konflikt z innymi czy z samym sobą? – o koncepcji współczucia w terapii nastolatków”

Często krytykując samych siebie, zaczynamy nie lubić też innych osób. Gdy wewnętrzny krytyk przejmuje nad nami władzę, stajemy się zgorzkniali, smutni, ale często też źli. Koncepcja współczucia do samego siebie jest nową koncepcją w III fali terapii behawioralnych. Zakłada nie tyle zmianę sposobu myślenia o sobie, co zmianę stosunku do samego siebie. Możemy siebie i innych traktować ze złością, ale możemy również zwrócić się do siebie z miłością i współczuciem. Badania pokazują, że terapia oparta na współczuciu jest skuteczna w leczeniu zaburzeń zachowania u nastolatków.

Wykład 3: dr Małgorzata Adamczyk-Zientara: “Jak skutecznie rozmawiać z uczniem – dialog motywujący w szkole”

W pracy z uczniami – zwłaszcza nastolatkami – często możemy mieć do czynienia z sytuacjami, kiedy obserwujemy słabą motywację lub niechęć do wprowadzenia zmian albo innego rodzaju trudności we współpracy z uczniem (czasem nazywane oporem). Dialog Motywujący (DM, ang. Motivational Interviewing, MI) jest podejściem stworzonym właśnie do skutecznej pracy nad motywacją do zmiany poprzez odpowiedni sposób prowadzenia rozmowy i przyjęcie specyficznej postawy wobec rozmówcy. Siła DM polega na tym, że nawet bardzo krótkie interwencje w stylu DM mogą pomóc nam wywołać w drugiej osobie chęć zmiany, co zostało wielokrotnie udowodnione w badaniach naukowych. Wystąpienie ma na celu wstępne zapoznanie odbiorców z tą skuteczną metodą pracy nad motywacją do zmiany i zachęcenie do dalszego pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności DM.

Wykład 4: mgr Hubert Czupała: “Model DNA V – czyli jak uczyć nastolatków radzenia sobie z emocjami, osiągania życiowych celów i budowania więzi?”

W moim wystąpieniu przedstawię przykład nauczania umiejętności społecznych i emocjonalnych w codziennej praktyce szkolnej nazywany DNA V, który stanowić może alternatywę i uzupełnienie dla dotychczasowych propozycji działań z zakresu wychowania i promocji zdrowia oraz profilaktyki i terapii zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży. Zaproponuję również, jak edukacja psychologiczna w szkole może integrować różne oparte na dowodach naukowych interwencje w taki sposób, by uwzględniały one społeczny oraz indywidualny kontekst, jak również wspierały zdrowy proces dojrzewania młodych ludzi.

Wykład 5: prof. Maria do Ceu Salvador: “Możliwości i efektywność terapii poznawczo-behawioralnych dzieci i młodzieży od pierwszej do trzeciej fali”

W ostatnich dekadach psychoterapia dzieci i młodzieży (w szczególności psychoterapia poznawczo-behawioralna) dokonała ogromnych postępów. Od terapii behawioralnej, przez terapie poznawczo-behawioralne, kończąc na terapiach opartych o uważność i akceptację – CBT jest najbardziej użyteczną i opartą na dowodach formą terapii dzieci i młodzieży. W trakcie wykładu zaprezentuję podstawowy model terapii poznawczej i ostatnie modyfikację tego modelu w odniesieniu do trzeciej generacji terapii behawioralnych.

Dodaj komentarz