Akademia – szkolenia komercyjne

Akademia Fundacji Psycho-Edukacja to oferta szkoleń przeznaczonych dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą (nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, psychoterapeutów), które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pomocy psychologicznej skierowanej do młodych osób. Na szkolenia zapraszamy także rodziców, opiekunów oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką.

Ze względu na sytuację sanitarną w kraju, związaną z pandemią COVID-19, szkolenia Akademii Fundacji Psycho-Edukacja odbywają się online do odwołania.

Szkolenia mają charakter komercyjny, a dochód z nich przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji.

Kontakt: akademia@fp-e.pl


AKTUALNA OFERTA


NASZE DOTYCHCZASOWE SZKOLENIA


Warsztaty dr JULII E. WAHL

Warsztaty dr Julii E. Wahl

Podejście Współczucia (Compassion) na bazie Terapii Skoncentrowanej na Współczuciu (Compassion-Focused Therapy)

Warsztat 16 godzin

Grupa do 22 osób

13-14 marca 2021

W ostatnich latach obserwuje się istotny wzrost zainteresowania klinicystów i badaczy koncepcjami oraz metodami pracy zaczerpniętymi z praktyk kontemplacyjnych. Obok uważności (ang. mindfulness) to również współczucie (ang. compassion) wzbudza szczególne zainteresowanie. Zainteresowanie podejściami kontemplacyjnymi jest tak powszechne ze względu na swoje szerokie odniesienie do psychoterapii i liczne korzyści, jakie przynosi rozwijanie uważności i współczucia – zarówno dla terapeuty, relacji terapeutycznej, a przede wszystkim pacjenta/klienta.

Podejście skoncentrowane na współczuciu (CFT, ang. Compassion Focused Therapy) jest coraz szerzej stosowane we współczesnej, zachodniej psychologii, psychoterapii (zwłaszcza w tzw. III fali terapii CBT) oraz medycynie. Skuteczność tego podejścia oraz jego poszczególnych narzędzi jest potwierdzana poprzez systematycznie rosnącą ilość badań (m.in. badań w dziedzinie neuropsychoendokrynologii).

Współczucie jest sercem uważności. Współczucie według definicji Dalajlamy to „wrażliwość na cierpienie siebie i innych, a jednocześnie głębokie zaangażowanie dotyczące jego zmniejszenia”, a zatem jest to „wrażliwa uwaga/świadomość plus motywacja” (Gilbert, 2010) i działanie. Obecnie podejście to jest z sukcesem stosowane w psychoterapii, a badania pokazują, iż trening współczucia znacznie zmniejsza poczucie wstydu, samokrytykę, depresję oraz lęk (Mayhew & Gilbert, 2008).

Warsztat dedykowany jest dla osób zainteresowanych praktyką uważności i współczucia, zwłaszcza osób pracujących w obszarze pomocy, chcących zapoznać się z możliwością wykorzystania tego podejścia w swojej pracy z klientami zmagającymi się ze stresem, depresją, uzależnieniami, traumą i innymi trudnościami. Wspomniane będą też zagrożenia czy też trudności związane z pracą z wykorzystaniem podejść kontemplacyjnych.

Procesy medytacyjne – wskazania i przeciwwskazania.

Termin podamy wkrótce.

Warsztat 16 godzin

Grupa do 22 osób

Medytacja jest jednym z narzędzi wykorzystywanych we współczesnych, świeckich programach terapeutycznych (jako prewencyjne czy terapeutyczne narzędzia polepsza lub przywracania zdrowia), zwłaszcza tych, które bezpośrednio odnoszą się do podejść kontemplacyjnych (uważności, współczucia). W związku z tym warto zaznajomić się z tym, co może powodować. W tym także odnosząc się do ewentualnych skutków niepożądanych czy też zagrożeń – zarówno w kontekście swojej własnej praktyki, jak i wykorzystywania praktyk (technik) medytacyjnych z innymi osobami (np. w pracy klinicznej). W trakcie warsztatu przyjrzymy się mitom i nieporozumieniom dotyczącym praktyce medytacyjnej (ćwiczeniom kontemplacyjnym), pozytywnym i negatywnym procesom medytacyjnym, funkcjom praktyk, a także bezpiecznemu sposobowi pracy metodami kontemplacyjnymi (w tym wskazaniom i przeciwwskazaniom).

O wzięciu udziału w szkoleniu decyduje kolejność zapisu i kolejność wpłat.

Zapisy : https://forms.gle/gskM447a6Y8ZfYNWA

Więcej informacji: k.miczkowska@fp-e.pl

Uwaga, WAŻNE – zapoznaj się z regulaminem!


NOWA EDYCJA SZKOLEŃ ACT

ACT (acceptance & commitment therapy), czyli terapia akceptacji i zaangażowania, to jedna z najpopularniejszych metod psychoterapii i treningu psychologicznego, należąca do tzw. trzeciej fali terapii behawioralnej. Wiosną 2021 zapraszamy Państwa na trzy warsztaty terapeutyczne poświęcone tej metodzie.

Ze względu na bieżącą sytuację epidemiologiczną wszystkie nasze szkolenia prowadzone są on-line.

CENNIK I HARMONOGRAM

DataTematProwadzenieSylabus
27-28.02.2021III Fala terapii behawioralnych. Wprowadzenie do ACT i do uważności.dr Konrad Ambroziak
pobierz
27-28.03.2021ACTywnie z depresją. Jak aktywnie i ze współczuciem pomagać osobom pogrążonym w depresji dr Konrad Ambroziak wkrótce
8-9.05.2021ACTywnie z lękiem społecznym. Akceptacja fobii społecznej i zaangażowane działanie. Warsztat terapeutycznydr Konrad Ambroziak
wkrótce
  • 1 szkolenie 2-dniowe: 375 złotych
  • 3 szkolenia 2-dniowe: 1125 złotych
  • Do wigilii trzy szkolenia w pakiecie 10% taniej – tylko 1000 złotych

Szkolenia są prowadzone w małych grupach – od 14 do 22 osób. Warunkiem uruchomienia grupy jest zapisanie się 14 osób.

O wzięciu udziału w szkoleniu decyduje kolejność zapisu i kolejność wpłat.

Formularz zapisu dostępny TUTAJ.

Ważne! Przeczytaj REGULAMIN!

Kontakt: akademia@fp-e.pl

Zapraszamy!


ACTywnie Z DEPRESJĄ I LĘKIEM SPOŁECZNYM


ACT (acceptance & commitment therapy), czyli terapia akceptacji i zaangażowania, to jedna z najpopularniejszych metod psychoterapii i treningu psychologicznego, należąca do tzw. trzeciej fali terapii behawioralnej. Tej jesieni zapraszamy Państwa na dwa warsztaty terapeutyczne poświęcone tej metodzie.


CENNIK I HARMONOGRAM

  • 1 szkolenie 2-dniowe: 375 złotych
  • 2 szkolenia 2-dniowe: 700 złotych
DataTematProwadzenieSylabus
03-04.10.2020ACTywnie z depresją. Jak ACTywnie i ze współczuciem pomagać osobom pogrążonym w depresji. Warsztat terapeutyczny dr Konrad Ambroziak pobierz
07-08.11.2020ACTywnie z lękiem społecznym. Akceptacja fobii społecznej i zaangażowane działanie. Warsztat terapeutyczny dr Konrad Ambroziak pobierz

Szkolenia są prowadzone w małych grupach – od 14 do 22 osób. Warunkiem uruchomienia grupy jest zapisanie się 14 osób.

O wzięciu udziału w szkoleniu decyduje kolejność zapisu i kolejność wpłat.

Zapisy : https://forms.gle/UC3xWvGJ2sfxwfFe9

Kontakt: akademia@fp-e.pl

WAŻNE: przeczytaj regulamin>>