APEL W OBLICZU PANDEMII COVID-2019

Wszyscy w Fundacji wierzymy, że zdrowa szkoła jest jednym z gwarantów dobrostanu psychologicznego dzieci i młodzieży. Obecna sytuacja pokazuje, jak bardzo sytuacja w polskiej szkole jest chora. Rodzice skarżą się na wielość zadań, jakim mają podołać ich dzieci (co często jest równoznaczne z zadaniami dla rodziców). Są przemęczeni pracą w domu, nadzorowaniem swojego potomstwa, zestresowani sytuacją związaną z pandemią i niepewnością jutra. Jednak to obciążenie nie jest związane ze złą wolą nauczycieli i nauczycielek.

Diagnozujemy źródło problemu na poziomie systemowym. Rodzice spotykają się teraz z fatalnie zaprojektowaną podstawą programową. Nauczycielki i nauczyciele spotkali się z nieprzygotowaniem systemowym do pracy w warunkach on-line. Wszyscy cierpią z powodu złego zarządzania systemem oświaty. Wierzymy, że w czasach epidemii solidarność społeczna i wzajemne wsparcie są jednymi z podstawowych wartości, od których być może będzie zależeć nasze przetrwanie.

Dlatego apelujemy do rodziców: nie kierujcie swojej złości na nauczycieli i nauczycielki. W rzeczywistości są oni bohaterami naszych czasów. Jak my wszyscy. Będziemy dalej tworzyć ofertę wsparcia dla pracowników oświaty. Jednocześnie informujemy, że pracujemy nad stworzeniem grup wsparcia dla rodziców.

Zarząd Fundacji Psycho-Edukacja


Fundacja Psycho-Edukacja powstała, aby promować zdrowie psychiczne w polskich szkołach. Dziś takich działań brakuje, co jest szczególnie niepokojące w obliczu gwałtownie rosnącego odsetka negatywnych zjawisk wśród dzieci i młodzieży, w tym samobójstw.

Naszym zadaniem jest:

  • Opracowywać programy psychoedukacyjne skierowane do szkół (do zrealizowania podczas godzin wychowawczych czy przez psychologów szkolnych) i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ewaluować ich skuteczność.
  • Pomagać nauczycielkom i nauczycielom oraz innym pracownicom i pracownikom szkół poprzez szkolenia z zakresu sprawnej komunikacji z młodzieżą oraz zarządzania stresem – bo spokojni nauczyciele to zdrowe dzieci.
  • Dzieci, które nie radzą sobie z wyzwaniami współczesnej szkoły, objąć specjalistyczną pomocą psychoterapeutyczną. W działaniach pomocowych chcemy skupić się na grupie dzieci i młodzieży zagrożonych ryzykiem samobójczym. Chcemy również pomagać rodzicom dzieci po próbach samobójczych.
  • Systematycznie monitorować i prowadzić badania w zakresie wpływu działania systemu oświaty na zdrowie psychiczne młodych ludzi.

Fundacja Psycho-Edukacja
ul. Chmielna 73b lok. 36
00-801-Warszaw
NIP: 5272904994  
KRS: 0000802685
Nr konta:96 1870 1045 2078 1062 5030 0001

Zarząd Fundacji
Prezes Zarządu: dr Konrad Ambroziak
Wiceprezeska Zarządu: Katarzyna Miczkowska

Rada Fundacji
Przewodnicząca: Jolanta Zmarzlik
Członkini Rady: dr Magdalena Kaczmarek
Członek Rady: Krzysztof Kliszczyński