Akademia – szkolenia komercyjne

Akademia Fundacji Psycho-Edukacja to oferta szkoleń przeznaczonych dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą (nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, psychoterapeutów), które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pomocy psychologicznej skierowanej do młodych osób. Na szkolenia zapraszamy także rodziców, opiekunów oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką.

Szkolenia mają charakter komercyjny, a dochód z nich przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji.

Kontakt: akademia@fp-e.pl