Kontakt

Fundacja Psycho-Edukacja

Czynne: poniedziałek-czwartek od 14:00 do 19:00
w pozostałych dniach i godzinach prosimy o kontakt SMS

Dane do przelewu: FUNDACJA PSYCHO-EDUKACJA, ul. Targowa 45 lok 13, 03-728 Warszawa; w tytule przelewu prosimy o wpisanie imienia i nazwiska terapeuty oraz daty i godziny wizyty. 

Konsultacje odbywają się w biurze Fundacji, pod adresem:
ul. Targowa 45 lok. 13 III piętro, 03-728 Warszawa

Niniejszym Fundacja Psycho-Edukacja deklaruje, że nasza fundacja przyjmuje i stosuje przyjęte przez m.st. Warszawa zasady równego traktowania, ma świadomość odpowiedzialności prawnej za nieprzestrzeganie przepisów zakazujących dyskryminacji i prowadzi działalność wolną od dyskryminacji, w szczególności ze względu na takie cechy jak płeć, rasa (kolor skóry), pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, mogące stanowić podstawę nierównego traktowania, a niemające racjonalnego uzasadnienia z punktu widzenia prowadzonej przez nas działalności.