Kontakt

Fundacja Psycho-Edukacja


ul. Targowa 45 lok. 13 III piętro

03-728 Warszawa

tel. 605-079-929
(poniedziałek-czwartek 14:00-19:00)
w pozostałych dniach i godzinach prosimy o kontakt sms.
kontakt@fp-e.pl

NIP: 527-29-04-994

Nr konta: 96 1870 1045 2078 1062 5030 0001

Dane do przelewu:

FUNDACJA PSYCHO-EDUKACJA, ul. Chmielna 73b m 36, 00-801 Warszawa; w tytule przelewu prosimy o wpisanie imienia i nazwiska terapeuty oraz daty i godziny wizyty. 

Konsultacje odbywają się w biurze Fundacji, pod adresem ul. Targowa 45 lok. 13 III piętro, 03-728 Warszawa .
Niniejszym Fundacja Psycho-Edukacja deklaruje, że nasza fundacja przyjmuje i stosuje przyjęte przez m.st. Warszawa zasady równego traktowania, ma świadomość odpowiedzialności prawnej za nieprzestrzeganie przepisów zakazujących dyskryminacji i prowadzi działalność wolną od dyskryminacji, w szczególności ze względu na takie cechy jak płeć, rasa (kolor skóry), pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, mogące stanowić podstawę nierównego
traktowania, a niemające racjonalnego uzasadnienia z punktu widzenia prowadzonej przez nas działalności.