Pomagamy z akceptacją i zaangażowaniem

Aktualności

TUŻ

Trening Umiejętności Życiowych – budujemy elastyczność psychologiczną nastolatków. Od listopada…

TUŻ

Makaron spaghetti przed ugotowaniem jest długą, krucha nitką, którą łatwo…

Superwizja

Zespół terapeutów_terapeutek Fundacji Psycho-Edukacja podlega superwizji zewnętrznej. Superwizorem zespołu jest…

Wspieramy szkoły

Opracowujemy programy psychoedukacyjne skierowane do szkół (do zrealizowania podczas godzin wychowawczych lub przez psychologów szkolnych) i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ewaluować ich skuteczność.

Pomagamy osobom pracującym w oświacie

Nauczycielkom i nauczycielom oraz innym pracownicom i pracownikom szkół poprzez szkolenia z zakresu sprawnej komunikacji z młodzieżą oraz zarządzania stresem – bo spokojni nauczyciele to zdrowe dzieci.

Wspieramy dzieci
i młodzież

Dzieci, które nie radzą sobie z wyzwaniami współczesnej szkoły obejmujemy specjalistyczną pomocą psychoterapeutyczną. W działaniach pomocowych chcemy skupić się na grupie dzieci i młodzieży zagrożo-nych ryzykiem samobójczym.

Badamy wpływ działań oświaty

Systematycznie monitorujemy i prowadzimy badania w zakresie wpływu działania systemu oświaty na zdrowie psychiczne młodych ludzi.

Nasz zespół

Kim jesteśmy?

Fundacja Psycho-Edukacja powstała, aby promować zdrowie psychiczne w polskich placówkach oświatowo-wychowawczych. Dziś takich działań brakuje, co jest szczególnie niepokojące w obliczu gwałtownie rosnącego odsetka negatywnych zjawisk wśród dzieci i młodzieży, w tym samobójstw.