Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu: dr Konrad Ambroziak

Konrad Ambroziak jest doktorem  nauk humanistycznych w zakresie filozofii, terapeutą poznawczo-behawioralnym, superwizorem terapii poznawczo-behawioralnej, terapeutą motywującym, superwizorem i trenerem Dialogu Motywującego, terapeutą ACT, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego oraz Stowarzyszenia ACBS Polska

Pracuje z nastolatkami, młodymi dorosłymi i osobami dorosłymi. Jest autorem artykułów i książek dotyczących terapii poznawczo-behawioralnej oraz problemów etycznych i społecznych.

Obecnie zafascynowany III falą terapii behawioralnych, filozofią starożytną Grecji i buddyzmem.


Wiceprezeska Zarządu: Katarzyna Miczkowska

Katarzyna Miczkowska

Katarzyna Miczkowska jest filozofką, ukończyła Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego specjalizując się w filozofii polityki. Przez wiele lat pracowała jako nauczycielka języka francuskiego oraz prowadziła firmę projektową.


Członkini Zarządu: Diana Singh

Absolwentka Psychologii Klinicznej na SWPS. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy jako nauczycielka w szkole Amerykańskiej w Warszawie oraz kilkunastoletni staż pracy indywidualnej z uczniami. Tutorka w Akademii Przyszłości, członkini zarządu ACBS Polska.

Zajmuje się również elastyczności psychologicznej, wspieraniem rozwoju kompetencji i umiejętności XXI wieku, metodami pracy w nurcie Kontekstualnych Nauk o Zachowaniu (CBS) oraz Prospołeczności w środowisku szkolnym z uczniami i kadrą. Interesuje się teorią i praktyką Muzyki Społecznościowej – przestrzeni, w której muzyka służy nawiązywaniu relacji.