Zarząd Fundacji

Konrad Ambroziak

Prezes Zarządu: dr Konrad Ambroziak

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, terapeuta poznawczo-behawioralny,
superwizor terapii poznawczo-behawioralnej, terapeuta motywujący, superwizor i trener
Dialogu Motywującego, terapeuta ACT. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego oraz Stowarzyszenia ACBS Polska. Prezes Fundacji Psycho-Edukacja. Ma ogromne doświadczenie w pracy terapeutycznej, superwizyjnej i nauczaniu. Wykłada w szkołach terapeutycznych (współpracuje między innymi z Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, szkołą Behawioralnie.pl). Superwizuje pracę zespołów (między innymi warszawskiej poradni specjalistycznej Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP). Pracował m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jest współautorem książek „Depresja nastolatków.
Jak ją rozpoznać, zrozumieć i pokonać?”, „Nastolatek a depresja. Praktyczny poradnik dla rodziców i młodzieży; oraz autorem artykułów dotyczących terapii poznawczo-behawioralnej, a także problemów etycznych i społecznych. Zafascynowany III falą terapii behawioralnych, filozofią starożytną Grecji i buddyzmem.
W Fundacji pracuje z nastolatkami, dorosłymi i parami, prowadzi także szkolenia.

Wiceprezeska Zarządu: Diana Singh

Psycholożka, terapeutka specjalizująca się w terapii akceptacji i zaangażowania (ACT),
facylitatorka procesów prospołecznych, pedagożka, nauczycielka muzyki specjalizująca się w brazylijskich orkiestrach bębniarskich, wokalistka.
Absolwentka Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz studiów
podyplomowych na kierunkach: przygotowanie pedagogiczne oraz nauczanie muzyki.
Ukończyła szkolenie z terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) w nurcie kontekstualnych
nauk o zachowaniu (CBS), a także trening facylitatorski procesów prospołecznych
w międzynarodowej organizacji Prosocial World.
Ma kilkunastoletnie doświadczenie jako tutorka indywidualna oraz wieloletnie jako
nauczycielka w szkole międzynarodowej z wykładowym angielskim.
Należy do kręgów zarządczych filii: Prosocial Schools oraz Prosocial Youth. Członkini zarządu ACBS Polska, polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Kontekstualnych Nauk o Zachowaniu. Jest członkinią zarządu Fundacji Psycho-Edukacja.
W Fundacji Psycho-Edukacja prowadzi terapię indywidualną z młodzieżą i dorosłymi
oraz warsztaty psychologiczne między innymi dla młodzieży, nauczycieli i psychologów.
Zajmuje się również edukacją psychologiczną w nurcie kontekstualnych nauk o zachowaniu (CBS) oraz prospołecznością w edukacji.

Diana Singh
Anna Tulczynska

Członek Zarządu: Anna Tulczyńska

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, tutorka. Certyfikowana psychoterapeutka (certyfikat 375), członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-
Behawioralnej. Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, realizując specjalizacje: psychoterapia i psychologia wychowawcza, a także dwuletnie Studium Socjoterapii i Pomocy Psychologicznej oraz dwuletni kurs Podstawy profesjonalnej Pomocy Psychologicznej w Laboratorium Psychoedukacji. Jest absolwentką czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej CBT. Ukończyła studium Dialogu Motywującego.
Odbyła dwuletni staż w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Od ukończenia studiów stale doskonali swoje umiejętności – ma za sobą kilka tysięcy godzin szkoleń. Pracuje w jednym z renomowanych warszawskich liceów.
Współpracowała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i prywatnymi gabinetami psychoterapii. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji o tematyce psychologicznej dla rodziców, wychowawców i nauczycieli, ma na swoim koncie eksperckie wystąpienia w radio i telewizji, oraz liczne webinary.
Pracuje z wykorzystaniem terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). Zajmuje się psychoterapią indywidualną dzieci i młodzieży. W programie tutoringowym wspiera młodych ludzi w poznawaniu samego siebie, określeniu wyznawanych wartości, tworzeniu planów edukacyjnych i życiowych. Pracując z rodzicami pomaga poprawić relacje z dziećmi. Wspiera także kobiety po porodzie. 
Jest członkiem zarządu Fundacji Psycho-Edukacja.
W Fundacji konsultuje dzieci i młodzież w wieku 5–18 lat oraz dorosłych. Prowadzi terapię indywidualną, tutoring dla młodzieży, poradnictwo dla rodziców, zajęcia warsztatowe
podnoszące umiejętności wychowawcze i szkolenia dla nauczycieli.

Członek Zarządu: Michał Maciejak

Terapeuta pracujący metodami terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), certyfikowany
arteterapeuta (57/2021), dramaterapeuta (3/2023), trener i superwizor metody dramy,
pedagog, wykładowca akademicki. Ukończył studia licencjackie na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (kierunek: Pedagogika w zakresie prewencji patologii i zagrożeń społecznych), studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim (kierunek: Pedagogika w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej), całościowe czteroletnie szkolenie z dramaterapii (1190 godzin) w Polskim Stowarzyszeniu Dramaterapii oraz półtoraroczne Studium edukacji psychologicznej w szkole w oparciu o kontekstualne nauki o zachowaniu (CBS).
Aktualnie student czteroletniej szkoły psychoterapii w nurcie trzeciej fali terapii behawioralnych.
Uczestnik wielu szkoleń i warsztatów z zakresu dramy i dramaterapii m.in. Teatru ze
Społecznością, Rainbow of Desire, Bibliodramy, Storytellingu oraz trzeciej fali terapii
behawioralnych z zakresu terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), modelu DNA-V oraz
kontekstualnych nauk o zachowaniu (CBS). Współpracował z UNHCR, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, NGO (Fundacją Owoc Spotkania, Drama Way, Fundacją Instytut Psychologii Mitu, Fundacją Chrześcijańską NEBO, Federacją Rosa), Liderami i Liderkami NGOsów przeciwdziałających przemocy ze względu na płeć z całej Europy, a także firmami, wydawnictwami, szkołami, uczelniami, samorządami, kuratorami, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, zespołami interdyscyplinarnymi na terenie całej Polski.
Współtworzył projekt Teatru Forum: „Scena dla Twardziela” – o kulturowych wzorcach męskości  oraz „Cztery ściany” – o wpływie komunizmu na życie jednostki w czasach PRL.

Przeprowadził ponad 10000 godzin warsztatów i szkoleń oraz 550 webinarów.
Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i osobami wchodzącymi w dorosłość. Prowadzi terapię, poradnictwo dla nauczycieli, rodziców i opiekunów prawnych, warsztaty i treningi podnoszące umiejętności wychowawcze i społeczne oraz kompetencje kluczowe. Występuje jako ekspert w radiu i telewizji.
Jest członkiem zarządu Fundacji Psycho-Edukacja.

Michał Maciejak