Zespół Fundacji Psycho-Edukacja

KONRAD AMBROZIAK

Konrad Ambroziak

Konrad Ambroziak jest doktorem  nauk humanistycznych w zakresie filozofii, terapeutą poznawczo-behawioralnym, superwizorem terapii poznawczo-behawioralnej, terapeutą motywującym, superwizorem i trenerem Dialogu Motywującego, terapeutą ACT, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego oraz Stowarzyszenia ACBS Polska

Pracuje z nastolatkami, młodymi dorosłymi i osobami dorosłymi. Jest autorem artykułów i książek dotyczących terapii poznawczo-behawioralnej oraz problemów etycznych i społecznych.

Obecnie zafascynowany III falą terapii behawioralnych, filozofią starożytną Grecji i buddyzmem.


ANNA BIERNACKA

Anna Biernacka

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Jest certyfikowaną terapeutką EMDR, ukończyła 100-godzinne szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, kończy całościowe 4-letnie szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych. Pracowała w przedszkolu, szkole podstawowej i poradni psychologiczno-pedagogicznej, prywatnym gabinecie. Obecnie jest psychologiem w Ośrodku Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Centrum Zdrowia Dziecka.


CELINA BRZEZIŃSKA

Celina Brzezińska

Trenerka ACT, akredytowana przez Izbę Coachingu coachka oraz certyfikowana facylitatorka procesów grupowych specjalizująca się w pracy z osobami doświadczającymi przeciążenia, wypalenia czy utknięcia w trudnej sytuacji.

Jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Absolwentka Ekonomii oraz Prawa na Uniwersytecie Gdańskim, Podyplomowych Studiów Coachingu i Mentoringu na Uniwersytecie SWPS & Laboratorium Psychoedukacji, Szkoły Facylitacji Pathways, kursów i szkoleń z zakresu Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz dziesiątek warsztatów z obszaru rozwoju. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy rozwojowej z ludźmi, w tym z grupami i zespołami, zdobyte w międzynarodowej korporacji, w ramach sesji indywidualnych i prowadzonych warsztatów.

Obecnie angażuje się w projekty pomocowe realizowane przez Fundację Psycho- Edukacja, gdzie prowadzi:
– treningi umiejętności składających się na elastyczność psychologiczną (ACT)
– procesy i interwencje coachingowe
– warsztaty facylitowane


Uwielbia się uczyć, czuć się prawdziwie zaangażowana i obecna. Jest mamą dwóch dynamicznych chłopców.

Prowadzi fanpage @celinaspotkaniazsensem


FILIP JACH

FIlip Jach

Filip Jach – filozof z wykształcenia, pomagacz z pasji. Prowadzi sesje coachingu i wsparcia psychologicznego dla młodzieży, młodych dorosłych i dorosłych. Praktykuje w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (PSR/TSR), łącząc je z neuroandragogiką. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Prowadzi fanpage @Trener Mocy. Filip Jach


IZA MALISZEWSKA

Iza Maliszewska

Psycholog, fizjoterapeutka. Absolwentka Uniwersytetu SWPS na specjalizacji „Psychologia Kliniczna i Zdrowia” oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestniczka szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Ukończyła kursy z zakresu psychologii kryzysu i problemów emocjonalnych człowieka z technikami myślenia twórczego w procesie terapeutycznym, oraz organizowania i prowadzenia grup wsparcia z elementami psychoterapii. W swojej pracy integruje fizyczne aspekty zdrowia i dobrostan psychiczny. Autorka bloga i artykułów z dziedziny psychologii i relacji psychika – ciało. Cechuje się ogromną empatią, cierpliwością i profesjonalizmem.


HANNA MIECZNIKOWSKA

Hanna Miecznikowska

Jest psychoterapeutą, mediatorem i trenerem kompetencji komunikacyjnych.

Ukończyła kurs Mediacje pojednawcze w ramach studiów II stopnia na kierunku Nauki o Rodzinie UKSW oraz kurs Psychoterapia par i małżeństw w Małopolskim Centrum Psychoterapii. Obecnie jest w trakcie 4-letniego szkolenia w Studium Psychoterapii SPCh i dodatkowo szkolę się w terapii akceptacji i zaangażowania (ACT).

Powadzi psychoterapię indywidualną, psychoterapię par i małżeństw oraz mediacje pojednawcze. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. 

Pracuje w nurcie integratywnym tj. łączącym różne podejścia psychoteraputyczne celem uzyskania jak największej użyteczności dla konkretnego procesu psychoterapeutycznego danej osoby (psychoterapia indywidualna) lub relacji (psychoterapia par). 

Hanna wraz z mężem są trenerami warsztatów małżeńskich Ja+Ty=My oraz warsztatów dla narzeczonych Radość i Nadzieja prowadzonych przez Fundację Pomoc Rodzinie w ramach Programów na Miłość i Życie. Jest również moderatorem procesów grupowych oraz licencjonowanym trenerem warsztatów rozmów handlowych metodą Story Seekers, której sednem jest sztuka empatycznego słuchania tzn. takiego gdy „ktoś naprawdę Cię słyszy i wcale przy tym nie osądza, nie próbuje brać za Ciebie odpowiedzialności ani Cię kształtować” (cyt. Carl Rogers)

W życiu codziennym praktykuje uważność, kontemplację i odnajdywanie sensu życia w nim samym.


JOLANTA ROSIŃSKA-WŁODARCZYK

Jolanta Rosińska-Włodarczyk

dr Jolanta Rosińska-Włodarczyk – psycholog, etyk. Początkowo zajmowałam się nieco nauką, stąd uwieńczenie tej ciekawości poznawczej doktoratem. W czasie etapu zachwytu nauką angażowałam się dydaktycznie prowadząc zajęcia z Etyki Zawodu Psychologa, Psychologii Emocji i Motywacji, Psychologii Społecznej, Psychologii osobowości, ostatnio Diagnoza kliniczna – sporo się z tych oddziaływań nauczyłam.

Z uwagi na zainteresowanie życiem i mnożeniem życia wpadłam w sidła lub ramiona  rodziny i jestem mamą trzech synów, w tym bliźniaków jednojajowych. Sfera zawodowa przeplata się ściśle z prywatną, gdyż doświadczenia z własnych oddziaływań wychowawczych uważam za bezcenne. Stąd praktykę zawodową pokierowałam początkowo w kierunku małych dzieci – przedszkola, równolegle szkoła podstawowa i ponadpodstawowa. Pracuję zazwyczaj z małymi grupami dzieci – rozwijając ich kompetencje społeczne, emocjonalne, komunikacyjne, poznawcze. W grupach klasowych prowadzę Klub Twórczego Konstruktora Lego = oparty na treningu twórczości.

Ważnym aspektem moich oddziaływań są Warsztaty dla dobrych rodziców oparte na koncepcji poznawczo-behawioralnej, materiały pracowni „Poza Schematami” oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców. Angażowałam się także w prowadzenie i współprowadzenie Treningów Umiejętności Społecznych dla dzieci, ale także licealistów i studentów z różnymi trudnościami społecznymi, komunikacyjnymi. Pasjonują mnie książeczki dla dzieci i mam sporą kolekcję. Sama napisałam dotąd dwie książeczki – „Jak stroiciel uratował pianino Pomponów” oraz współautorstwo z koleżankami „Mam zespół Aspergera”. Lubię różnorakie gry planszowe – UNO, EGO, The Mind, które uczy współpracy. Gry oparte na współpracy okazują się być rzadkością i a jest to jedna z trudniejszych kompetencji.

Ukończyłam Terapia poznawczo behawioralna dzieci i młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, Trening Zastępowania Agresji ART, Racjonalna Terapia Zachowania – CPI, Poznań, listopadzie 2021 rozpoczynam czteroletnią szkołę psychoterapii w Cresentia.

Moją nieprzemijającą pasją jest tenis stołowy zwany ping-pongiem i uczę tego sportu każdego, kto zechce. Uwielbiam mieszkać na wsi i odbywać wycieczki rowerowe w kierunku Zalewu Zegrzyńskiego. Czytuję poezję i literaturę piękną od wieków. Regularnie szkolę się i czytam fachową literaturę, ostatnio namiętnie z nurtu ACT zainspirowana odkrywczymi webinarami z czasów pandemii.  Zaczęłam uczyć się włoskiego, a angielski znam zaledwie biernie. Sporo słucham muzyki klasycznej, gdyż mój mąż prowadzi Pracownię Pianin i Fortepianów i organizuje koncerty, na które nie wypada nie przyjść. Moim ulubionym wierszem jest „Kowal” Leopolda Staffa oraz poezja Mary Olivier np. Dzikie gęsi.


KATARZYNA SĘKUL

Katarzyna Sękul

Psycholog

Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Doświadczenie w pomocy psychologicznej zdobywałam już na studiach jako wolontariusz linii wsparcia dla rodzin osób zaginionych w Fundacji “Itaka” oraz wolontariusz w środowiskowych domach samopomocy w Warszawie. Ukończyłam licencjonowane szkolenie z metody TRE*- pracy ze skutkami stresu kumulatywnego i traumą poprzez ciało. Prowadzę sesje indywidualne i grupowe tą metodą.

Doświadczenie zdobywałam podczas klinicznej praktyki doszkalającej na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych Kliniki Psychiatrii, Psychotraumatologii i Stresu Bojowego WIM, w Przychodni Zdrowia Psychicznego MSWiA oraz na Oddziale Leczenia Uzależnień Szpitala MSWiA w Otwocku. Zawodowo związana byłam z Centrum Wsparcia Dla Osób W Stanie Kryzysu Psychicznego Fundacji Itaka, gdzie udzielałam pomocy jako psycholog- interwent kryzysowy osobom w kryzysach samobójczych, emocjonalnych, socjalnych, czy też osobom
doświadczającym przemocy. Obecnie od kilku lat prężnie działam jako psycholog w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, gdzie zajmuję się pomocą psychologiczną w formie psychoterapii krótkoterminowej, psychoedukacją, orzecznictwem psychologicznym, interwencją kryzysową i dydaktyką. Wspieram kadrę
dowódczą i dydaktyczną w aspektach wychowawczych i pomagam budować zespoły, rozwiązywać konflikty, budować odporność psychiczną.

Otaczam opieką psychologiczną młodych dorosłych w wieku 18-25 lat. Zajmuję się także profilaktyką uzależnień i przekazuję wiedzę psychologiczną na wykładach i ćwiczeniach. Pracuję integracyjne z wykorzystaniem metod psychoterapii Gestalt (ukończyłam Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt) oraz Dialogu Motywującego (ukończyłam szkolenie podstawowe i zaawansowane z tej metody). Posiadam także certyfikat trenera Treningu Zastępowania Agresji ART. Interesuję się psychofizjologią i prowadzę treningi budowania odporności psychicznej z wykorzystaniem biofeedbacku hrv.

W Fundacji Psychoedukacja mam nadzieję służyć Państwu swoim szerokim doświadczeniem, przekazywać wiedzę podczas szkoleń, warsztatów oraz nieść pomoc Państwu i Państwa dzieciom podczas konsultacji indywidualnych. Posługuję się językiem angielskim i portugalskim.


DIANA SINGH

Diana Singh

Absolwentka Psychologii Klinicznej na SWPS. Po wieloletnim doświadczeniu pracy jako nauczycielka w szkole Amerykańskiej w Warszawie oraz kilkunastoletnim stażem pracy indywidualnej z uczniami, dołącza do zespołu Fundacji Psycho-Edukacja z ofertą warsztatów rozwojowych i twórczych, łączących edukację psychologiczną z takimi tematami jak oswajanie się ze swobodnym i spontanicznym komunikowaniem w języku angielskim czy wyrażanie emocji oraz odkrywanie swoich wartości poprzez muzykę. Obecnie jest między innymi tutorką w Akademii Przyszłości – działając na rzecz wartościowego indywidualnego wsparcia dla dzieci w szkołach publicznych, członkinią zarządu ACBS Polska – związku kontekstualnych nauk o zachowaniu w polsce z osobistą misją budowania międzynarodowych mostów. Zajmuje się również treningami elastyczności psychologicznej, wspieraniem rozwoju kompetencji i umiejętności XXI wieku, metodami pracy w nurcie Kontekstualnych Nauk o Zachowaniu (CBS) oraz Prospołeczności w środowisku szkolnym z uczniami i kadrą. Interesuje się teorią i praktyką Muzyki Społecznościowej – przestrzeni, w której muzyka służy nawiązywaniu relacji, wspomaga komunikację i wyrażanie siebie oraz eksplorację swojego wpływu na społeczność lokalną jak i globalną.


JOANNA STĘPIŃSKA

Joanna Stępińska

Psycholog wychowawczy i społeczny, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Doktor nauk humanistycznych. Ukończyła studia podyplomowe dotyczące uważności i współczucia w psychoterapii oraz diagnozy w pracy klinicznej. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z ASD, w tym celu poszerzyła swoją wiedzę o kursy dotyczące umiejętności porozumiewania się oraz PECS. Swoją wiedzę na temat pracy z dziećmi, młodzieżą oraz z ich rodzinami zdobywała w trakcie rocznego szkolenie z terapii behawioralno – poznawczej, obecnie jest na roku „O” w trakcie szkoły psychoterapii Gestalt. Z zamiłowania jest biblioterapeutą, ukończyła jeden z najobszerniejszych w Polsce kurs dotyczący biblioterapii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Pracuje jako psycholog w przedszkolu terapeutycznym.

Joanna o sobie: „Każde spotkanie z rodzinami i dziećmi jest wyjątkowe i inne od wszystkich. Z racji tego, że jestem biblioterapeutą pozwolę sobie skorzystać z cytatu, który jest mi szczególnie bliski, kiedy pracuję„musimy otworzyć się na dzieci i starać odczytać ich komunikaty – te spontaniczne i te spóźnione. Dzieci nie próbują nas niczego uczyć, nie stosują żadnych pedagogicznych teorii. Po prostu żyją i pokazują własny sposób odbierania rzeczywistości.” (J. Juul).


ANNA TULCZYŃSKA

Anna Tulczyńska

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. 

Certyfikowana psychoterapeutka ( certyfikat 375), członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej. Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacje: Psychoterapia i Psychologia Wychowawcza, a także dwuletnie Studium Socjoterapii i Pomocy Psychologicznej, dwuletni kurs Podstawy profesjonalnej Pomocy Psychologicznej w Laboratorium Psychoedukacji. Jest absolwentką czteroletniej Szkoły Psychoterapii Behawioralno-Poznawczej CBT. Odbyła dwuletni staż w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jest tutorką. Od ukończenia studiów stale doskonali swoje umiejętności – ma za sobą kilka tysięcy godzin szkoleń.

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

 Prowadzi terapię indywidualną, poradnictwo dla rodziców, zajęcia warsztatowe podnoszące umiejętności wychowawcze, wykłady. Pracuje również w jednym z renomowanych warszawskich liceów, a także w Ośrodku Promocji Talentów. Współpracowała z poradnią psychologiczno- pedagogiczną i prywatnymi gabinetami psychoterapii. Jest także autorką kilkudziesięciu publikacji o tematyce psychologicznej dla rodziców, wychowawców i nauczycieli. Ma na swoim koncie eksperckie wystąpienia w radio i telewizji, oraz liczne webinary. Prywatnie jest mamą trójki dzieci, które na co dzień uczą ją, jak w praktyce radzić sobie z rodzicielskimi wyzwaniami. 

Zajmuje się  psychoterapią indywidualną dzieci i młodzieży z:

  • zaburzeniami nastroju, 
  • przeżywającymi silny stres (w sytuacji rozwodu, przeprowadzki, zmiany szkoły lub rozpoczęcia nauki),
  •  z zaburzeniami lękowymi (fobia społeczna, fobia szkolna, lęk separacyjny, napady paniki)
  •  pracą z dziećmi i nastolatkami nieśmiałymi, którym brak pewności siebie, przeżywającymi trudności w relacjach z rówieśnikami lub doświadczającymi przemocy rówieśniczej
  •  pracą terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą odmawiającymi chodzenia do szkoły, przeżywającymi silny stres w szkole lub w sytuacji przedegzaminacyjnej 
  • poszukiwaniem, wspólnie z młodymi osobami, motywacji do nauki, wspieraniem ich w planowaniu działań, uczeniem skutecznych metod uczenia się i koncentracji uwagi 
  • pracą z rodzicami mającymi trudności w relacjach z dziećmi lub mającymi problemy wychowawcze, zmęczonymi ciągłym wydawaniem niewykonywanych poleceń lub nieskutecznym stawianiem granic
  •  wsparciem kobiet, które po porodzie odczuwają smutek, bezradność, lęk 

W Fundacji zajmuje się również prowadzeniem wstępnych konsultacji. Konsultuje dzieci i młodzież w wieku 5–18 lat oraz dorosłych.


ZOFIA ŻMIJEWSKA

Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Ukończyła psychologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, obecnie jest w trakcie całościowego, czteroletniego szkolenia  psychoterapii zintegrowanej, ze szczególnym uwzględnieniem systemowej terapii rodzin oraz terapii dzieci i młodzieży w Szkole Psychoterapii Dialog. Swoją pracę terapeutyczną poddaje superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Doświadczenie zdobywała podczas praktyk w na Oddziale Otwartym w Bródnowskim Szpitalu Psychiatrycznym, na Oddziale Sądowym w Mazowieckim Centrum Specjalistycznym w Tworkach oraz w półotwartej grupie psychoterapeutycznej w poradni Vertimed+. Odbyła staże w placówkach oferujących terapię dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum, zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej, np prowadząc Treningi Umiejętności Społecznych. 

Od 2014 roku zawodowo spotyka się z dziećmi i ich rodzicami, pracując w grupie, jak i indywidualnie. Towarzyszy im w trudnych momentach i pomaga zrozumieć oraz wyrażać emocje. Pracę z dzieckiem opiera na relacji, stara się odpowiadać na potrzeby dziecka z uważnością i szacunkiem dla jego granic. Czerpie z podejść Porozumienia Bez Przemocy (NVC), Rodzicielstwa Bliskości oraz Jaspera Juula. Stale pogłębia swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach, 

Posiada doświadczenie w pracy z osobami ze spektrum autyzmu, ADHD, mutyzmem wybiórczym, wysoką wrażliwością, dysfunkcjami szkolnymi, trudnościami z radzeniem sobie ze stresem i w kryzysie emocjonalnym. 

Pracuje z dziećmi, rodzinami, młodzieżą oraz młodymi dorosłymi.  Do gabinetu zaprasza również osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w kryzysie uchodźczym i  doświadczające wielokulturowości.

Sesje prowadzi w języku polskim i angielskim.