Terapia par

Terapia par to praca z relacją. To ona jest klientem i na jej rzecz partnerzy, w towarzystwie terapeuty, podejmują wysiłek najpierw zrozumienia, co się między nimi dzieje i jaki każde z nich ma udział w tym, co się dzieje, a następnie decyzji, co każde z nich w sobie zmieni, by uzdrowić relację.
Terapia par to nie sąd, a rolą terapeuty nie jest przyznawanie racji. Terapeuta towarzyszy i kibicuje partnerom w odkrywaniu, co ich połączyło i co ich trzyma a co zgubili lub o czym tylko zapomnieli. Pomaga zobaczyć i nazwać obecnie stosowane strategie oraz szukać nowych sposobów bycia ze sobą, które mogą lepiej służyć relacji w obecnym kontekście.
To czy rzeczywiście służą – para sprawdza wprowadzając je w życie pomiędzy sesjami. Stąd to, co dzieje się między sesjami jest równie ważne jak same sesje i jest częścią procesu.Terapia par to proces, który rozpoczyna się po etapie konsultacji i kończy, gdy para i/lub terapeuta uznają, że źródła trudności z którymi para przyszła zostały odkryte i że para nabyła umiejętności i zwiększyła repertuar stosowanych strategii tak, by się tymi trudnościami odpowiedzialnie zająć.
Po takiej refleksji i omówieniu jej wspólnie w gabinecie, odbywają się jeszcze jedna lub dwie sesje podsumowujące i proces zostaje zamknięty. Oczywiście, jeśli w trakcie terapii, w wyniku przyglądania się relacji oraz wprowadzania zmian, ujawniają się inne trudności i co za tym idzie nowe cele do pracy terapeutycznej a para ma wolę zajęcia się nimi – proces jest kontynuowany. 

Procesy terapeutyczne par są zwykle krótsze niż terapie indywidualne (średni czas trwania to 15-20 sesji), z zastrzeżeniem, że każdy proces jest specyficzny dla danej pary, jej celów i jej kontekstu.
Etap konsultacji obejmuje dwa-trzy spotkania, których celem jest wstępne rozpoznanie, z czym para przychodzi, w czym terapeuta może jej pomóc, czy w ogóle terapia pary jest tu właściwą formą pomocy (ew. jakie inne wsparcie byłoby bardziej adekwatne) oraz czy zarówno para jak terapeuta mogą świadomie i odpowiedzialnie podjąć decyzję o wspólnej pracy tj. czy każdy czuje się bezpiecznie, jak para reaguje na sposób pracy terapeuty, czy nie występują jakieś osobiste przeciwwskazania do współpracy.

Terapia pary nie wyklucza równoczesnej terapii indywidualnej pod warunkiem, że terapia indywidualna prowadzona jest przez innego terapeutę. Pozwala to wspólnemu terapeucie zachować neutralność wobec każdej z osób w parze i daje im gwarancję, że żadna informacja o nich nie dociera do terapeuty bez ich wiedzy. Z tego samego powodu warunkiem rozpoczęcia sesji jest obecność obu osób z pary (jeśli ktoś się spóźni, sesja jest krótsza o czas spóźnienia).

Spotkania odbywają się regularnie (ten sam dzień tygodnia, ta sama godzina), w cyklu dwutygodniowym i trwają 80 minut.
Osoby prowadzące w naszym zespole psychoterapię dla dorosłych:

Hanna Miecznikowska

Prosimy też o zapoznanie się z zasadami konsultacji komercyjnych

Zapisy przez kontakt z recepcją fundacji

Cennik