Anna Tulczyńska

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, tutorka. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Jest także autorką kilkudziesięciu publikacji o tematyce psychologicznej dla rodziców, wychowawców i nauczycieli, ma na swoim koncie eksperckie wystąpienia w radio i telewizji, oraz liczne webinary. Prywatnie jest mamą trójki dzieci, które na co dzień uczą ją, jak w praktyce radzić sobie z rodzicielskimi wyzwaniami. 


Certyfikowana psychoterapeutka ( certyfikat 375), członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej. Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacje: Psychoterapia i Psychologia Wychowawcza, a także dwuletnie Studium Socjoterapii i Pomocy Psychologicznej, dwuletni kurs Podstawy profesjonalnej Pomocy Psychologicznej w Laboratorium Psychoedukacji. Jest absolwentką czteroletniej Szkoły Psychoterapii Behawioralno-Poznawczej CBT. Odbyła dwuletni staż w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Od ukończenia studiów stale doskonali swoje umiejętności – ma za sobą kilka tysięcy godzin szkoleń. Pracuje w jednym z renomowanych warszawskich liceów, a także w Ośrodku Promocji Talentów. Współpracowała z poradnią psychologiczno- pedagogiczną i prywatnymi gabinetami psychoterapii.


Prowadzi terapię indywidualną, poradnictwo dla rodziców, zajęcia warsztatowe podnoszące umiejętności wychowawcze, wykłady. Zajmuje się  psychoterapią indywidualną dzieci i młodzieży z:

 • zaburzeniami nastroju;
 • przeżywającymi silny stres (w sytuacji rozwodu, przeprowadzki, zmiany szkoły lub rozpoczęcia nauki);
 •  z zaburzeniami lękowymi (fobia społeczna, fobia szkolna, lęk separacyjny, napady paniki)
 •  pracą z dziećmi i nastolatkami nieśmiałymi, którym brak pewności siebie, przeżywającymi trudności w relacjach z rówieśnikami lub doświadczającymi przemocy rówieśniczej;
 •  pracą terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą odmawiającymi chodzenia do szkoły, przeżywającymi silny stres w szkole lub w sytuacji przedegzaminacyjnej ;
 • poszukiwaniem, wspólnie z młodymi osobami, motywacji do nauki, wspieraniem ich w planowaniu działań, uczeniem skutecznych metod uczenia się i koncentracji uwagi .

Praca z rodzicami:

 • chcącym poprawić swoje trudności w relacjach z dziećmi, mającymi problemy wychowawcze, poszukującymi rozwiązań, zmęczonymi ciągłym wydawaniem niewykonywanych poleceń lub nieskutecznym stawianiem granic;
 •  wsparcie dla kobiet, które po porodzie odczuwają smutek, bezradność, lęk.

W Fundacji zajmuje się również prowadzeniem wstępnych konsultacji. Konsultuje dzieci i młodzież w wieku 5–18 lat oraz dorosłych.

Prowadzi również autorski program TUTORINGU ROZWOJOWEGO dla dzieci i młodzieży.

W programie tutoringowym zajmuje się:

 • wspieraniem młodych ludzi w poznawaniu samego siebie, swoich mocnych i słabych stron – określeniu swoich talentów;
 • pomocą w określeniu wyznawanych wartości;
 • pomocą w wytyczaniu celów rozwojowych;
 • pomocą w tworzeniu planów edukacyjnych i życiowych uczniów – wybór szkoły średniej, profilu klasy, kierunku studiów, zajęć dodatkowych;
 • kształtowaniem umiejętności planowania, zarządzania sobą w czasie, rozwiązywania problemów.

Zapisy:

fundacja@fp-e.pl

tel. 605-079-929 (godz. 16-20)