Anna Tulczyńska

Psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, tutorka. Certyfikowana psychoterapeutka (certyfikat 375), członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, realizując specjalizacje: psychoterapia i psychologia wychowawcza, a także dwuletnie Studium Socjoterapii i Pomocy Psychologicznej oraz dwuletni kurs Podstawy profesjonalnej Pomocy Psychologicznej w Laboratorium Psychoedukacji. Jest absolwentką czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej CBT. Ukończyła studium Dialogu Motywującego.

Odbyła dwuletni staż w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Od ukończenia studiów stale doskonali swoje umiejętności – ma za sobą kilka tysięcy godzin szkoleń.

Pracuje w jednym z renomowanych warszawskich liceów. Współpracowała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i prywatnymi gabinetami psychoterapii.

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji o tematyce psychologicznej dla rodziców, wychowawców i nauczycieli, ma na swoim koncie eksperckie wystąpienia w radio i telewizji, oraz liczne webinary. 

Pracuje z wykorzystaniem terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). Zajmuje się psychoterapią indywidualną dzieci i młodzieży. W programie tutoringowym wspiera młodych ludzi w poznawaniu samego siebie, określeniu wyznawanych wartości, tworzeniu planów edukacyjnych i życiowych. Pracując z rodzicami pomaga poprawić relacje z dziećmi. Wspiera także kobiety po porodzie. 

Jest członkiem zarządu Fundacji Psycho-Edukacja. W Fundacji konsultuje dzieci i młodzież w wieku 5–18 lat oraz dorosłych.
Prowadzi terapię indywidualną, tutoring dla młodzieży, poradnictwo dla rodziców,
zajęcia warsztatowe podnoszące umiejętności wychowawcze i szkolenia dla nauczycieli.


Zapisy

fundacja@fp-e.pl

tel. 605-079-929 (godz. 16-20)