Cennik

Cennik konsultacji komercyjnych w Fundacji Psycho-Edukacja

Forma pomocy Czas trwania Cena
Psychoterapia indywidualna 45-50 minut 150-200 zł / godzina
Tutoring indywidualny 12 spotkań 45-50 minut 180 zł / spotkanie LUB
2000 zł płatność za cykl spotkań z góry
Psychoterapia par 80-85 minut 200-300 zł / sesja
Rozwój umiejętności psychologicznych (praca w grupach) 90 minut (1,5 godz.) informacje wkrótce
Rozwój umiejętności społecznych (praca w grupach) 90 minut (1,5 godz.) informacje wrótce


Przed rozpoczęciem programu pomocowego zapraszamy rodzinę do odbycia 3 konsultacji wstępnych. Pozwolą one na sformułowanie opisu problemu oraz stworzeniu planu pomocy dziecku i rodzinie.

Szczegóły zasad konsultacji

  Czas trwania Cena
1 konsultacja 1,5 godziny 260 zł
2 konsultacja 45 minut 210 zł
3 konsultacja 1,5 godziny 260 zł
  Ogółem 730 zł