Dziecko transpłciowe – efektywny system wsparcia w szkole

Fundacja Psycho-Edukacja pełni rolę organizacji liderskiej w projekcie: Dziecko transpłciowe – efektywny system wsparcia w szkole

Celem ogólnopolskiego projektu Dziecko transpłciowe – efektywny system wsparcia w szkole jest zmniejszenie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami wobec osób LGBTQIA+, głównie transpłciowych, w polskich szkołach (podstawowych i średnich).

Dzięki wypracowaniu specjalnego poradnika oraz szeregu innym działaniom w projekcie, organizacje realizujące projekt chcą wesprzeć merytorycznie i koncepcyjnie szkolną kadrę zarządzającą i psychologiczno-pedagogiczną w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań inkluzywnych.

W oparciu o doświadczenia szkół islandzkich, co będzie możliwe dzięki współpracy z tamtejszą Rzeczniczką Praw Dziecka, biorąc pod uwagę specyfikę polskiej szkoły, dzięki specjalnie zaprojektowanym na potrzeby projektu badaniom, powstanie narzędzie nie tylko nowatorskie, ale przede wszystkim praktyczne.

Organizacjami partnerskimi są: Rzeczniczka Praw Dziecka (Islandia) oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (Polska).

Zapraszamy na stronę projektu: http://dzieckotransplciowe.pl

Skrótowa informacja na temat projektu znajduje się tutaj.Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w
ramach Funduszy EOG.

Fundacja Psycho-Edukacja pełni rolę organizacji liderskiej w projekcie: Dziecko transpłciowe – efektywny system wsparcia w szkole

Celem ogólnopolskiego projektu Dziecko transpłciowe – efektywny system wsparcia w szkole jest zmniejszenie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami wobec osób LGBTQIA+, głównie transpłciowych, w polskich szkołach (podstawowych i średnich).
Dzięki wypracowaniu specjalnego poradnika oraz szeregu innym działaniom w projekcie, organizacje realizujące projekt chcą wesprzeć merytorycznie i koncepcyjnie szkolną kadrę zarządzającą i psychologiczno-pedagogiczną w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań inkluzywnych.
W oparciu o doświadczenia szkół islandzkich, co będzie możliwe dzięki współpracy z tamtejszą Rzeczniczką Praw Dziecka, biorąc pod uwagę specyfikę polskiej szkoły, dzięki specjalnie zaprojektowanym na potrzeby projektu badaniom, powstanie narzędzie nie tylko nowatorskie, ale przede wszystkim praktyczne.
Organizacjami partnerskimi są: Rzeczniczka Praw Dziecka (Islandia) oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (Polska).
Zapraszamy na stronę projektu: http://dzieckotransplciowe.pl
Skrótowa informacja na temat projektu znajduje się tutaj.
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w
ramach Funduszy EOG.