Filip Jach

Terapeuta rodzin, pedagog społeczny, socjoterapeuta, certyfikowany praktyk podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (11/2022/IASTI).

Ukończył studia magisterskie z filozofii (UŁ) oraz pedagogiki (AHE), a także studia podyplomowe z poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej (APS) oraz socjoterapii (WSKZ).

Kompetencje terapeutyczne rozwijał w trakcie szkoleń z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i innych podejść terapeutycznych (terapii akceptacji i zaangażowania, racjonalnej terapii zachowań, dialogu motywującego, terapii koherencji).

Ostatnio zafascynowany nowymi modelami pracy – terapią zabawą (Playtherapy), terapią w piaskownicy (Sandtray Therapy) oraz terapią prowokatywną i hipnozą kliniczną.

Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami zdobywał na oddziale dziennym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Warszawa-Wola, ognisku wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, prywatnym gabinecie psychoterapii.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR), Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej „Phronesis”.

Prowadzi  terapię dzieci, młodzieży i młodych dorosłych; poradnictwo dla nauczycieli_ek i rodziców/opiekunów prawnych; terapię rodzin i par; zajęcia grupowe.