Hanna Miecznikowska

Psychoterapeutka par i osób dorosłych, mediatorka i trenerka kompetencji komunikacyjnych oraz elastyczności psychologicznej (warsztaty ACT). Posiada 28-letnie doświadczenie w związku małżeńskim, 24-letnie doświadczenie w byciu rodzicem, wieloletnie doświadczenie jako moderatorka procesów grupowych w międzynarodowych korporacjach i licencję trenera warsztatów rozmów handlowych metodą Story Seekers, której sednem jest sztuka empatycznego słuchania.  

W życiu codziennym praktykuje uważność, kontemplację i odnajdywanie sensu życia w nim samym.


Ukończyła kurs Psychoterapia par i małżeństw w Małopolskim Centrum Psychoterapii, kurs Mediacje pojednawcze w ramach studiów II stopnia na kierunku Nauki o Rodzinie UKSW oraz praktyczny i pogłębiony kurs terapii ACT „Rozmowy terapeutyczne budujące akceptację i zaangażowanie”. Obecnie jest na ostatnim roku całościowego 4-letniego szkolenia w nurcie integratywnym w Studium Psychoterapii SPCh. Od stycznia do grudnia 2021 roku pracowała wolontaryjnie w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „Karawana” jako co-terapeutka grupy dla osób z syndromem DDA / DDD. Razem z mężem prowadzi warsztaty małżeńskie Ja+Ty=My oraz warsztaty dla narzeczonych Radość i Nadzieja w ramach Programów na Miłość i Życie w Fundacji Pomoc Rodzinie. Obecnie jest także w trakcie półrocznego stażu klinicznego na oddziale rehabilitacji psychiatrycznej w Szpitalu Nowowiejskim.


Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, psychoterapię par i małżeństw, mediacje pojednawcze oraz warsztaty. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Pracuje w nurcie integratywnym tj. łączącym różne podejścia psychoteraputyczne celem uzyskania jak największej użyteczności dla konkretnego procesu psychoterapeutycznego danej osoby (psychoterapia indywidualna) lub relacji (psychoterapia par). 

Pracuje z osobami dorosłymi, które doświadczają:

 • trudności w budowaniu i utrzymywaniu bliskich relacji, trudności i kryzysów w relacji małżeńskiej / partnerskiej, problemów w kontaktach społecznych, trudności z radzeniem sobie w sytuacjach konfliktowych,
 • trudności z przeżywaniem emocji, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, depresji,
 • problemów z przechodzeniem przez kryzysy rozwojowe, lęku przed zmianą,
 • problemów z akceptacją siebie, braku poczucia własnej wartości,
 • braku poczucia sensu życia, pustki egzystencjalnej

jak również z osobami, które potrzebują:

 • wsparcia w rozwoju osobistym, 
 • podniesienia kompetencji komunikacyjnych, 
 • poprawienia umiejętności rodzicielskich,
 • psychoedukacji,
 • wzmocnienia odporności psychicznej,
 • praktyki uważności.

Zapisy

fundacja@fp-e.pl

tel. 605-079-929 (godz. 16-20)