Hanna Miecznikowska

Certyfikowana psychoterapeutka par i osób dorosłych, mediatorka i trenerka kompetencji komunikacyjnych oraz elastyczności psychologicznej (warsztaty ACT). 
Absolwentka całościowego 4-letniego szkolenia w nurcie integratywnym w Studium Psychoterapii SPCh, jak również dodatkowych szkoleń specjalistycznych: kurs Psychoterapia par i małżeństw w Małopolskim Centrum Psychoterapii; kurs Mediacje pojednawcze w ramach studiów II stopnia na kierunku Nauki o Rodzinie UKSW; pogłębiony kurs terapii ACT „Rozmowy terapeutyczne budujące akceptację i zaangażowanie”. Obecnie w trakcie studium Kontekstualne nauki o zachowaniu w edukacji.

Ma za sobą 400 godzin stażu klinicznego na oddziale rehabilitacji psychiatrycznej w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, w ramach którego przez pół roku prowadziła grupę terapeutyczną.
Posiada także doświadczenie w prowadzeniu grup terapeutycznych i grup wsparcia dla osób z syndromem DDA/DDD. 

Razem z mężem prowadzi warsztaty małżeńskie Ja+Ty=My oraz warsztaty dla narzeczonych Radość i Nadzieja w ramach Programów na Miłość i Życie w Fundacji Pomoc Rodzinie. 
Pracuje w podejściu integratywnym z terapią schematów oraz terapią akceptacji i zaangażowania jako modalnościami wiodącymi, lecz także z uwagą na inne nurty (terapia systemowa, EFT, ISTDP, praca z ciałem). Swoją pracę poddaje stałej superwizji indywidualnej i grupowej. 

W Fundacji prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, psychoterapię par i małżeństw, psychoterapię grupową, mediacje pojednawcze oraz warsztaty rozwojowe (zwiększania elastyczności psychologicznej, poprawy dobrostanu psychicznego) i treningi (umiejętności komunikacyjnych, umiejętności rodzicielskich) dla rodziców i nauczycieli.


Zapisy

fundacja@fp-e.pl

tel. 605-079-929 (godz. 16-20