Joanna Niemczak

Psycholożka i socjoterapeutka specjalizująca się w pracy z młodzieżą, a także dziećmi oraz rodzicami.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studium Edukacja psychologiczna w szkole w oparciu o kontekstualne nauki o zachowaniu w edukacji (CBS). Ukończyła Akademię Socjoterapii w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

Uczyła się prowadzenia mediacji w szkole w duchu Porozumienia bez Przemocy (NVC). Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas rocznego stażu w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie oraz jako koterapeutka w Akademickim Ośrodku Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończyła studium „Dialog motywujący w szkole”, szkolenie z metody “Kids’ Skills – Dam radę! I’m proud of You – Jestem z Ciebie dumny!”, a także szkolenie “Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych”.

Nieustannie poszerza kompetencje podczas szkoleń, kursów i warsztatów. Regularnie korzysta z superwizji i interwizji koleżeńskiej.
Pracowała z dziećmi i młodzieżą jako psycholog szkolny w placówkach oświatowych różnych poziomów edukacyjnych, od szkoły podstawowej po licea, a także w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Prowadziła Klub Malucha, a także socjoterapię dla dzieci ze środowisk defaworyzowanych społecznie w świetlicy socjoterapeutycznej na Pradze. Współpracowała z kuratorami, prowadziła rozmowy wspierające i wychowawcze. Była psychologiem i wychowawcą w Klubie Młodzieżowym.

Współprowadzi program mediacji rówieśniczych. Sojuszniczka osób LGBTQiA. W Fundacji prowadzi konsultacje dla rodziców i sesje indywidualne dla nastolatków i młodych dorosłych.


Zapisy

fundacja@fp-e.pl

tel. 605-079-929 (godz. 16-20)