Michał Maciejak

Terapeuta pracujący metodami terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), certyfikowany arteterapeuta (57/2021), dramaterapeuta (3/2003), trener i superwizor metody dramy, pedagog, wykładowca akademicki.

Ukończył studia licencjackie na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (kierunek: Pedagogika w zakresie prewencji patologii i zagrożeń społecznych), studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim (kierunek: Pedagogika w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej), całościowe czteroletnie szkolenie z dramaterapii (1190 godzin) w Polskim Stowarzyszeniu Dramaterapii oraz półtoraroczne studium Edukacja psychologiczna w szkole w oparciu o kontekstualne nauki o zachowaniu (CBS). Aktualnie student czteroletniej szkoły psychoterapii w nurcie trzeciej fali terapii behawioralnych Behawioralnie.pl. 

Uczestnik wielu szkoleń i warsztatów z zakresu dramy i dramaterapii m.in. Teatru ze Społecznością, Rainbow of Desire, Bibliodramy, Storytellingu oraz trzeciej fali terapii behawioralnych z zakresu terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), modelu DNA-V oraz kontekstualnych nauk o zachowaniu (CBS).

Współpracował z UNHCR, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, NGO (Fundacją Owoc Spotkania, Drama Way, Fundacją Instytut Psychologii Mitu, Fundacją Chrześcijańską NEBO, Federacją Rosa), Liderami i Liderkami NGOsów przeciwdziałających przemocy ze względu na płeć z całej Europy, a także firmami, wydawnictwami, szkołami, uczelniami, samorządami, kuratorami, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, zespołami interdyscyplinarnymi na terenie całej Polski.

Współtworzył projekt Teatru Forum: „Scena dla Twardziela” – o kulturowych wzorcach męskości oraz „Cztery ściany” – o wpływie komunizmu na życie jednostki w czasach PRL. Przeprowadził ponad 10000 godzin warsztatów i szkoleń oraz 550 webinarów. 

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i osobami wchodzącymi w dorosłość.

Prowadzi terapię, poradnictwo dla nauczycieli, rodziców i opiekunów prawnych, warsztaty i treningi podnoszące umiejętności wychowawcze i społeczne oraz kompetencje kluczowe. Występuje jako ekspert w radiu i telewizji. 
Jest członkiem zarządu Fundacji Psycho-Edukacja.


Zapisy

fundacja@fp-e.pl

tel. 605-079-929 (godz. 16-20)