Nasi wykładowcy

Jolanta Zmarzlik

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka ds. ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydaje opinie psychologiczno-sądowe, prowadzi szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego. Posiada certyfikat PARPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz certyfikat superwizora ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Jest wykładowcą na Uniwersytecie SWPS.


Dr Julia E. Wahl

Psycholożka, trenerka współczucia i uważności. Pomysłodawczyni i
kierowniczka Podyplomowych Studiów Uważności i Współczucia na
Uniwersytecie SWPS w Poznaniu i we Wrocławiu. Jedna z pomysłodawczyń
i współorganizatorka konferencji „1st Conference on Practical
Application of Buddhism in Western Psychology. Mindfulness: Theory and
Practice” oraz współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Mindfulness
oraz Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii, założycielka i
dyrektorka The Mind Institute. Ukończyła m.in. trening dla nauczycieli
„MBSR in Mind-Body Medicine” prowadzony przez Jona Kabata-Zinna i
Sakiego Santorelliego. Superwizowała się m.in. u prof. Christophera
Germera (Harvard Medical School), Marii Marquardt, Gregora Zvelca,  Wandy Paszkiewicz.

Przeprowadziła i superwizowała ponad 100 8-tygodniowych treningów
uważności i współczucia w Polsce i w Wlk. Brytanii, odosobnień
medytacyjnych, warsztatów – m.in. na corocznych konferencjach
brytyjskiej organizacji dla pacjentów z ataksją (Ataxia UK), w
Komendzie Głównej Policji w Warszawie, w różnych firmach (np. w
Forum Media Polska, Roche), w ramach spotkań otwartych (np. Przekroju).
Przeprowadza także wykłady na wielu konferencjach, np. ostatnio:
International Conference on Mindfulness (ICM) 2018 (Amsterdam, 10-13
lipca 2018), Konferencja dla Osób z Szumami Usznymi i Obniżoną
Tolerancją na Dźwięki (Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii
i Patologii Słuchu – Kajetany, 20 października 2018), Międzynarodowy
Kongres Psychologów i Psychoterapeutów (Warszawa, 7 grudnia 2018).

Związana z University of Derby, w Wlk. Brytanii, gdzie stworzyła
program treningowy w oparciu o podejście współczucia dla pacjentów
onkologicznych i osób po chorobie nowotworowej (w ramach obronionego
już doktoratu).

Stale pisuje do różnych popularnych czasopism po polsku i angielsku,
m.in. do Świata Mózgu, Przekroju, Charakterów, Magazynu Joga,
Psychologie und Leben, Newsweek Psychologia, Psychologii w Praktyce,
Czasopisma Mindfulness (którego jest redaktorką prowadzącą).

Pisuje także artykuły naukowe, np.: Wahl, J.E., Sheffield, D.,
Maratos, F. & Archer, S. (2018). Development of a compassion-based
training for cancer (CforC) curriculum for female breast cancer patients
and survivors. Mindfulness and Compassion, 3(1), pp 47-76.

Wykładała i wykłada m.in. na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i
Poznaniu, University of Derby.

Kierowniczka merytoryczna i twórczyni sylabusów, m.in. kursu on-line
„Podejście Uważności z Elementami Podejścia Współczucia” oraz
„Mindfulness – techniki motywacji i radzenia sobie ze stresem w życiu
i w pracy”. Stworzyła 8-tygodniowe programy w podejściu współczucia
oraz pustości.

Autorka książki „O współczuciu. Powrót do wrażliwości i siły”
(Wydawnictwo Charaktery).

Twórczyni (wraz z Wiesławą Serkowską) Akademii Proaktywnego
Przywództwa (Proactive Leadership Academy), w tym programu i narzędzi
Akademii.

Kierowniczka Podyplomowych Studiów Uważności i Współczucia na
Uniwersytecie SWPS w Poznaniu i we Wrocławiu.

Za swoich mentorów w kontekście podejść kontemplacyjnych,
psychologii uważa profesora Tomasza Pietrzykowskiego, profesora Chrisa
Germera, profesora Paula Gilberta, profesora Davida Sheffielda oraz
Wendy Wood.


Olga Mrozowska

Psycholożka, terapeutka i trenerka DM, superwizorka Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego (PTDM), członkini Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT). Przewodnicząca Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej w latach 2016-2018. Obecnie członkini Rady Trenerów i Superwizorów PTDM. Prowadzi Akademię Dialogu Motywującego, w ramach której szkoli i superwizuje z zakresu DM przedstawicieli różnych grup zawodowych, w tym nauczycieli i konsultantów metodycznych.

Akademia Dialogu Motywacyjnego

Współorganizatorka konferencji dla nauczycieli: „Nauczyciel – Uczeń – Rodzic: Jak skutecznie współpracować? Dialog Motywujący jako odpowiedź na wyzwania współczesnej szkoły”  (Akademia Dialogu Motywującego & Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Zawodowego, Płock, 2018r.).

Dialogu Motywującego uczyła się w kraju oraz za granicą, między innymi od Twórców metody (Anglia, Włochy, Niemcy, Holandia, Irlandia, Estonia). Autorka artykułów oraz scenariuszy filmów edukacyjnych ukazujących wykorzystanie DM w pracy terapeutycznej oraz interwencyjnej, w tym art.: „Dialog Motywujący w rozmowie z uczniem” (Meritum 2(37)/2015).  W 2013r. przeprowadziła wywiad z Twórcami DM – Prof. W.R. Millerem i S. Rollnickiem, opublikowany na łamach magazynu: „Terapia. Uzależnienia i Współuzależnienia” (link poniżej).

Wywiad