Oferta

Jak pracujemy?

W Fundacji Psycho-Edukacja pracujemy integrując różne podejścia terapeutyczne w oparciu o szeroko rozumianą III falę terapii behawioralnych. Jest to obecnie jedno z najprężniej rozwijających się podejść terapeutycznych o udowodnionej naukowo skuteczności. Do każdego podchodzimy indywidualnie opracowując plan pomocy oparty o diagnozę trudności, sytuację rodzinną i społeczną dziecka, analizę mocnych stron i potrzeb. Nasz zespół konsultantów, złożony z psychoterapeutów mających duże doświadczenie w pracy, spotyka się najpierw z rodzicami, potem z dzieckiem. Następnie analizuje zebrane informacje i przygotowuje plan działania, który omawia z dzieckiem i rodzicami na trzecim spotkaniu. Dopiero po tym etapie rozpoczynamy działania terapeutyczne.

 Pracujemy opracowując indywidualne plany pomocy dziecku i rodzinie w oparciu o diagnozę trudności psychologicznych dzieci, ich mocnych stron, oraz sytuacji rodzinnej i społecznej młodej osoby.

Komu pomagamy?

Pracujemy z dziećmi, młodzieżą, młodymi dorosłymi oraz ich opiekunami. Pomagamy osobom przeżywającym silne, w ich rozumieniu, nieadekwatne emocje, osobom, które zachowują się w sposób zagrażający sobie lub swojemu otoczeniu i których zachowania są niezgodne z ich systemem wartości. Oferujemy również pomoc dla osób starających się zrozumieć własne przeżycia psychiczne oraz budować swoje życie w oparciu o własne wartości.

Zapraszamy do naszej Fundacji osoby z obniżonym nastrojem, odczuwających ciągłe zmęczenie, rozdrażnienie,  brak motywacji do nauki. Osoby mające trudnymi relacje z rówieśnikami, doświadczające silnego lęku w kontaktach społecznych, poszukujących swojej tożsamości, akceptacji. 

Wspieramy rodziców pragnących poprawić swoją relację z dzieckiem, poszukujących sposoby na skuteczne wspieranie go w przeżywanych  trudnościach.

Jakie formy pomocy:

– psychoterapia indywidualna (sesja trwa 45-50 min.)

tutoring indywidualny (sesja trwa 45-50 min.)

– coaching indywidualny dla rodziców i pracowników oświaty (sesja trwa 50 min.) – to spotkania dla osób, które na co dzień są wsparciem dla innych i chcą zadbać o swój osobisty dobrostan. Sesje pozwalają uzyskać jasność odnośnie tego co jest naprawdę ważne dla klienta i jak można w oparciu o to nawigować w życiu. Rozwijamy uważność oraz umiejętność radzenia sobie z niepewnością i stresem. Praktykujemy elastyczność w używaniu swoich zasobów, zauważaniu możliwości i dobieraniu skutecznych sposobów działania.

– psychoterapia par (sesja trwa 80-85 min.) 

– udział w grupach rozwijających umiejętności psychologiczne (spotkanie 90 min. Jest prowadzone w oparciu o model pracy z dziećmi i młodzieżą oparty na pracach Luise Hayes i Johna Carriachiego – DNA-V oraz ujednolicony, transdiagnostyczny protokół leczenia dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi)

– udział w grupach rozwijających umiejętności społeczne (spotkanie 90 min. Jest prowadzone w oparciu o model pracy prosocial).

Dochód z konsultacji komercyjnych przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji.


Zasady konsultacji komercyjnych w Fundacji Psycho-Edukacja –> Kliknij tutaj

Regulamin konsultacji w Fundacji Psycho-Edukacja –> Kliknij tutaj

Wszystkie szczegółowe informacje i zapisy na konsultacje pod adresem fundacja@fp-e.pl oraz pod numerem telefonu 605-079-929 (poniedziałek-piątek w godzinach 14:00-16:30).

Więcej informacji: 

fundacja@fp-e.pl

tel.: tel. 605-079-929 (poniedziałek-piątek 14:00-18:30)