Oferta

Jak pracujemy?

W Fundacji Psycho – Edukacja pracujemy integrując różne podejścia terapeutyczne w oparciu o szeroko rozumianą III falę terapii behawioralnych. Jest to obecnie jedno z najprężniej rozwijających się podejść terapeutycznych o udowodnionej naukowo skuteczności. Bliskie są nam założenie Kontekstualnych Nauk o Zachowaniu i terapii Akceptacji i Zaangażowania .
Wierzymy, że mimo przezywanych trudności osoby mogą wieść pełna życie w oparciu o realizowanie wartości, którymi się w nim kierują.

Naszą ofertę kierujemy do:

profesjonalistów – psychologów, psychoterapeutów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i warsztat pracy w oparciu o założenia terapii ACT i Kontekstualnych Nauk o Zachowaniu

dzieci, nastolatków i młodych dorosłych – do każdego, zgłaszającego się po pomoc podchodzimy indywidualnie opracowując plan pomocy oparty o diagnozę trudności, sytuację rodzinną i społeczną dziecka, analizę mocnych stron i potrzeb. Proponujemy terapię, ale także warsztaty rozwijające elastyczność psychologiczną i tutoring rozwojowy

rodziców – do współpracy zapraszamy przede wszystkim rodziców naszych nastoletnich pacjentów, ale także inne osoby poszukujące wsparcia i rozwoju w tej roli. Dla rodziców prowadzimy konsultacje wychowawcze, terapię par, terapię indywidualną. Ich celem jest osobisty rozwój rodziców, lepsze rozumienie własnych potrzeb i emocji oraz potrzeb i emocji ich dzieci, wsparcie, kierowanie ku wyznawanym wartościom.

nauczycieli, dyrektorów i rad pedagogicznych placówek oświatowych.