Paulina Forystek

Psycholożka, dyplomowana seksuolożka, trenerka umiejętności psychologicznych oraz kompetencji wychowawczych, mediatorka.

Absolwentka Seksuologii klinicznej oraz Psychologii klinicznej i zdrowia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.
Ukończyła także Psychologię kryminalistyczno-śledczą w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach.
Absolwentka certyfikowanej szkoły mediacji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.
Ukończyła studium Edukacja psychologiczna w szkole w oparciu o kontekstualne nauki o zachowaniu (CBS).

Pracuje w przedszkolu integracyjnym. Prowadziła zajęcia z dziećmi w formie indywidualnej i grupowej (TUS),
poradnictwo psychologiczne dla rodziców oraz nauczycieli, obecnie wspiera, konsultuje i interwizuje pracę nauczycieli, przeciwdziałając wypaleniu zawodowemu poprzez powiększanie elastyczności psychologicznej.
Doświadczenie zawodowe zdobywała także podczas dyżurów w ogólnopolskim telefonie zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym oraz stażu na Oddziale Chorób Afektywnych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 

W pracy na pierwszym miejscu stawia szacunek wobec człowieka, niezależnie od jego wyznania, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej.

Czerpie głównie z terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), z teorii psychoanalitycznych, a także z terapii egzystencjalnej.
W Fundacji pracuje z młodzieżą oraz osobami dorosłymi, prowadzi mediacje i konsultacje dla rodziców, także tych, którzy chcą uwolnić się od stosowania przemocy.


Zapisy

fundacja@fp-e.pl

tel. 605-079-929 (godz. 16-20)