STUDIUM „Kontekstualne nauki o zachowaniu (CBS) w edukacji” 

Kurs przeznaczony jest dla osób pracujących w Warszawskich placówkach oświatowych. Osoby, które wyślą zgłoszenie zostaną zaproszone na indywidualną rozmowę rekrutacyjną, gdzie będą miały szansę zadać istotne dla siebie pytania w sprawie przebiegu warsztatów jak również zasad uczestnictwa i otrzymania dyplomu. 

Kliknij tu -> Formularz rejestracji <- Kliknij tu

III fala terapii behawioralnych jest obecnie najszybciej rozwijającym się i najbardziej obiecującym podejściem do psychoterapii. Odchodzi się w niej od diagnoz psychiatrycznych (nozologicznych), skupiając się na konkretnych problemach ludzi z którymi pracujemy, oraz kontekście, w jakim te problemy się pojawiają. Przyświeca jej myśl, że cierpienie psychologiczne nie jest reakcją patologiczną lecz odpowiedzią na niesprzyjające warunki życia, połączoną ze sztywnymi sposobami reagowania na nie. W terapii kładzie się bardzo duży nacisk na umiejętność tolerowania i akceptowania dystresu psychologicznego oraz podążania za własnymi wartościami. Prezentowany kurs jest pierwszym w Polsce, całościowym kursem umiejętności psychologicznych opartych na założeniach kontekstualnych nauk o zachowaniu. Będziemy w nim prezentować podstawowe założenia tego podejścia oraz wybrane metody pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami oraz osobami o specjalnych potrzebach. W trakcie kursu zwracamy również dużą uwagę na osoby pomagające dzieciom i młodzieży, ich procesy psychologiczne oraz to, jak mogą wykorzystywać relację pomocową do wprowadzania konkretnych zmian w życie klientów. 

Cele studium: 

  • Dostarczenie wiedzy dotyczącej podstawowych założeń trzeciej fali behawioryzmu 
  • Dostarczenie umiejętności pracy z uczniami i uczennicami na każdym poziomie rozwoju oraz ich rodzicami (gra w dobre zachowanie dla młodszych dzieci, trening DNA-V dla starszych dzieci i nastolatków, umiejętności związane z uważnym rodzicielstwem)
  • Dostarczenie umiejętności tworzenia programów edukacyjnych i wychowawczych opartych o kontekstualne nauki o zachowaniu, które mają zwiększać umiejętności psychologiczne uczniów i uczennic i mogą być odpowiedzią na konkretne problemy uczestników/uczestniczek kursu. 

Opis studium: 

Studium składa się z 14 zjazdów (trwających po 16 godzin) prowadzonych przez najlepszych polskich specjalistów z dziedziny kontekstualnych nauk o zachowaniu. W trakcie tego czasu uczestniczki i uczestnicy studium mogą zapoznać się z zagadnieniami ogólnymi (m.in. założeniami filozoficznymi CBS, kontekstem etyki pracy z dziećmi i młodzieżą, metodą DNA-V pracy z dziećmi i inne), zagadnieniami szczegółowymi (m.in. pracą z dziećmi o specjalnych potrzebach wychowawczych, zagadnieniami dotyczącymi rozwoju psycho-seksualnego, krzywdzenia dzieci i inne) oraz zagadnieniami dotyczącymi pracy własnej (m.in. self-practice, self- reflection – praca nad sobą, czy praca w relacji pomocowej). Układ kursu oraz jego długość pozwala nie tylko zapoznać się z prezentowaną wiedzą, ale doświadczyć jej na sobie i wprowadzić ją w życie. Dwa ostatnie zjazdy przeznaczone są na superwizję pracy własnej (prowadzoną metodami CBS) oraz superwizję pracy projektowej. 

Rezultaty studium: 

  • Zwiększenie elastyczności psychologicznej uczestników, ich umiejętności psychologicznych, oraz zwiększenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów i uczennic; 
  • Zwiększenie umiejętności diagnozy problematycznych zachowań oraz udzielania wsparcia psychologicznego uczniom i uczennicom je prezentującym. Stawianie diagnozy w kontekście funkcjonowania dziecka jest szczególnie ważne w sytuacji obecnych kryzysów w zakresie sytuacji zdrowotnej, czy geopolitycznej; 
  • Umiejętność wykorzystywania metod wspierania zachowań prozdrowotnych u uczniów i uczennic; 
  • Materiały dotyczące pracy projektowej opracowane przez osoby uczestniczące w kursie zostaną opublikowane na stronach fundacji psycho-edukacji i mogą być pomocne dla innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą nad rozwojem konkretnych umiejętności psychologicznych. 

Harmonogram zjazdów:

Tytuł szkoleniaTerminWykładowczyni/wykładowca
1Etyka i podstawowe założenia filozoficzne fundujące CBS8-9.10.2022Konrad Ambroziak, Diana Singh
2Diagnoza nozologiczna vs funkcjonalna + psychologia rozwojowa22-23.10.2022Konrad Ambroziak,
3Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży26-27.11.2022Hubert Czupała, Agnieszka Wroczyńska
4Krzywdzenie dziecka i interwencja prawna17-18.12.2022Hubert Czupała
5Uważne rodzicielstwo14-15.01.2023Ola Żabicka, Natalia Liszewska
6Good Behaviour Game11-12.02.2023Mateusz Fudali, Ola Żabicka
7Praca oparta na wartościach18-19.03.2023Hubert Czupała, Diana Singh
8DNA-V i praca z nastolatkami (wprowadzenie)22-23.04.2023Diana Singh, Mateusz Fudali
9Rozwijanie postrzegania samego siebie i praca z zachowaniami prospołecznymi27-28.05.2023Diana Singh, Konrad Ambroziak
10Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach24-25.06.2023Mateusz Fudali
11Self practice – self reflection16-17.09.2023Konrad Ambroziak, Diana Singh
12Praca w relacji terapeutycznej (elementy FAP, Mindfulness for two, elementy DBT)21-22.10.2023Mateusz Fudali
13Superwizja plus projekt18-19.11.2023Konrad Ambroziak, Hubert (?)
14Superwizja plus projekt16-17.12.2023Konrad Ambroziak, Hubert (?)

Wykładowcy: 

Konrad Ambroziak –  jest doktorem  nauk humanistycznych w zakresie filozofii, terapeutą poznawczo-behawioralnym, superwizorem terapii poznawczo-behawioralnej, terapeutą motywującym, superwizorem i trenerem Dialogu Motywującego, terapeutą ACT, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego oraz Stowarzyszenia ACBS Polska. Prezes Fundacji Psycho-Edukacja. Pracuje z nastolatkami, młodymi dorosłymi i osobami dorosłymi. Jest autorem artykułów i książek dotyczących terapii poznawczo-behawioralnej oraz problemów etycznych i społecznych. Obecnie zafascynowany III falą terapii behawioralnych, filozofią starożytną Grecji i buddyzmem.

Hubert Czupała – jest germanistą, psychologiem, psychoterapeutą, wykładowcą akademickim i facylitatorem prospołecznym. Doświadczenie kliniczne zdobywał między innymi w Klinice Psychiatrii i Ambulatorium Psychoterapeutycznym Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji, Szpitalu Powiatowym oraz Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Śremie. Obecnie kieruje pracą zespołu Ośrodka Terapii Poznawczych i Behawioralnych w Poznaniu. W pracy klinicznej i naukowej specjalizuje się w nowych formach terapii opartych na dowodach naukowych. Prowadzi szkolenia zawodowe dla specjalistów w Polsce i za granicą. Jest założycielem, byłym przewodniczącym i obecnym członkiem Zarządu Stowarzyszenia ACBS Polska oraz członkiem Rady Fundacji  Psycho-Edukacja. W pracy prospołecznej nadzoruje liczne  krajowe i międzynarodowe projekty edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego.

Mateusz Fudali – Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Psychologię ukończyłem na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Obecnie dużo pracuję z młodzieżą oraz dorosłymi. Na co dzień prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną we Wrocławiu i Oleśnicy, a takżę pracuję w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Specjalizuje się przede wszystkim w modelu Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz w Stosowanej Analizie Zachowania (SAZ). W swojej pracy wykorzystuję strategie wywodzące się z podejścia ACT czyli techniki oparte na akceptacji, współczuciu oraz uważności. W pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi zaburzeniami rozwoju korzystam również z elementów Stosowanej Analizy Zachowania. Bardzo cenię w sobie i u innych osób otwartość i elastyczność. Moimi innymi pasjami, poza psychologią i psychoterapią, jest sport (piłka nożna, bieganie) oraz muzyka rap. Obecnie jestem w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Ukończyłem również Stosowaną Analizę Zachowania na Uniwersytecie SWPS w Katowicach (2018), Przygotowanie Pedagogiczne na Dolnośląskiej Szkole Wyższej (2017) oraz Oligofrenopedagogikę na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (2017). Należę do stowarzyszenia zrzeszającego klinicystów oraz badaczy Association for Contextual Behavioral Science (ACBS).

Sebastian Korfel – Psycholog, Psychoterapeuta (ACT, CFT, CBT). Obecnie prowadzę prywatną praktykę psychologiczną w Dąbrowie Górniczej. Na co dzień pracuję jako psychoterapeuta dzieci i młodzieży  w terapii środowiskowej. Jestem wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego, gdzie prowadzę zajęcia z zakresu Terapii Akceptacji i Zaangażowania, oraz w ramach studiów podyplomowych na kierunku doradztwo zawodowe w Wyższej Szkole Humanitas  Głównymi nurtami, w których pracuje, są Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz Terapia Skoncentrowana na Współczuciu (CFT)

Natalia Liszewska – jestem dr psychologii, certyfikowaną psychoterapeutką (cert. 527), pasjonatką samorozwoju. Wielką radość daje mi możliwość zgłębiania tajników psychoterapii, a jeszcze większą dzielenia się nimi. W swojej pracy korzystam z wielu podejść, łączę terapię poznawczo-behawioralną z podejściem systemowym, bliska jest mi twórczość Brene Brown. Obecnie doświadczam zauroczenia Trzecią Falą CBT, fascynuje mnie koncepcja Akceptacji i Zaangażowania oraz Self-Compassion – tutaj z kolei poczucie wspólnoty, postawa „współczucia/życzliwości” względem siebie sprawiają, że mogę o tym mówić i myśleć godzinami. Prywatnie doświadczam wyzwań rodzicielstwa z Lilką i Błażkiem 🙂 Z pewnością dzięki nim moja droga rozwoju systematycznie zbacza w kierunku uważnego rodzicielstwa, porozumienia bez przemocy, Jespera Juul’a oraz skandynawskiego modelu edukacji.

Diana Singh – absolwentka Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, członkini zarządu Fundacji Psycho-Edukacja, członkini zarządu ACBS Polska, należy do kręgów zarządczych  Prosocial Schools. Jest psycholożką, terapeutka w szkoleniu ACT (Terapii Akceptacji i Zaangażowania), facylitatorką procesów prospołecznych, pedagożką, nauczycielką muzyki specjalizującą się w brazylijskich orkiestrach bębniarskich, wokalistką, mama dwójki przedszkolaków. W Fundacji Psycho-Edukacja prowadzi terapię indywidualną z młodzieżą i dorosłymi oraz warsztaty psychologiczne między innymi dla młodzieży, nauczycieli i psychologów.

Agnieszka Wroczyńska – certyfikowana superwizorka psychoterapii poznawczo-behawioralnej (certyfikat PTTPiB nr 60), psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat PTTPiB nr 258), magister filozofii i psychologii, absolwentka studiów z zakresu seksuologii. Obecnie przygotowuję się do uzyskania certyfikatu terapeuty schematów.
Podyplomowo kształciłam się w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej: ukończyłam dwuletnie studia z zakresu seksuologii klinicznej, czteroletnie studia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz studia z superwizji poznawczo-behawioralnej. Odbyłam staże kliniczne: w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie pod kierownictwem dr. Czernikiewicza oraz w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku.
Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej oraz Associacion For Contextual Behavioral Science, zasiadam w komisji rewizyjnej polskiego chapteru ACBS. 

Formularz rejestracji:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGK33RT2Keq4-u586TuJLZE0SQoq_WjkWlgk5X6VIMYlefYg/viewform?usp=sf_link