Szkoła Równego Traktowania

Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka zaprosiła nas do współpracy w realizacji projektu Szkoła Równego Traktowania. Jest to 3 edycja projektu, która jest finansowana z funduszy norweskich. 

Szkoła Równego Traktowania (SRT) to ogólnopolski projekt antydyskryminacyjny skierowany do nauczycielek i nauczycieli. Celem przedsięwzięcia jest budowanie przyjaznego i bezpiecznego środowiska szkolnego, wolnego od dyskryminacji, przemocy i wykluczenia. Chcemy to osiągnąć działając od podstaw, czyli za sprawą aktywności nauczycielek i nauczycieli. To właśnie one i oni, po uprzednim przeszkoleniu, staną się równościowym motorem napędowym w swoim środowisku lokalnym.  

Obecna, III edycja, będzie realizowana przez cały 2022 rok. 60 nauczycielek i nauczycieli z całej Polski weźmie udział w warsztatach (stacjonarnych i online) o tematyce równościowej, psychoedukacyjnej oraz z zakresu radykalizacji postaw młodzieży. Następnie uczestniczki i uczestnicy przeprowadzą własny projekt antydyskryminacyjny w swojej placówce edukacyjnej lub społeczności lokalnej. Na koniec odbędzie się konferencja podsumowują III edycję SRT. Zostanie również wydana publikacja opisująca efekty projektu.  

Ponadto, każdej osobie zakwalifikowanej do projektu będą przysługiwały: tutoring oraz konsultacje psychologiczne (online). 
W programie jest przewidziane:

  • Dwa weekendowe szkolenia antydyskryminacyjne (w Warszawie lub okolicach);
  • Warsztaty psychoedukacyjne;
  • Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa społecznego;
  • 5 szkoleń antydyskryminacyjnych online;
  • Konferencję na temat dyskryminacji w szkołach;
  • Wsparcie psychologiczne;
  • Tutoring z doświadczonymi trenerami antydyskryminacyjnymi;
  • Realizację własnego projektu z zakresu praw człowieka.