Tutoring rozwojowy dla młodzieży

Zazwyczaj dorośli towarzyszą młodym ludziom rozwiązywaniu problemów, w tym, co jest trudnością, słabością. Nastolatki i rodzice tam widzą miejsce interwencji.

Realizowany w naszej Fundacji Program Tutoringu Rozwojowego zakłada, że każdy młody człowiek ma jakieś predyspozycje, wyjątkowe talenty. Podstawowym celem spotkań tutorskich jest pomoc w ich odkrywaniu i nazywaniu.

Tutoring opiera się na relacji mądrego dorosłego z rozwijającym się, budującym świadomość siebie z nastolatkiem. W ramach tego programu tutor aktywnie towarzyszy podopiecznemu w odkrywaniu talentów wartości i tworzeniu planów ich realizacji.

Celem realizowanego programu jest:

  • wsparcie w poznawaniu samego siebie, swoich mocnych i słabych stron
  • określenie swoich talentów
  • pomoc w określeniu wyznawanych wartości
  • pomoc w wytyczaniu celów rozwojowych
  • pomoc w tworzeniu planów edukacyjnych i życiowych uczniów – wybór szkołyśredniej, profilu klasy, kierunku studiów, zajęć dodatkowych
  • kształtowanie umiejętności planowania, zarządzania sobą w czasie, rozwiązywania problemów

Program składa się z 12 – 60 minutowych spotkań.

Koszt to 180 zł za spotkanie lub 2000 zł do w przypadku opłaty za cały cykl z góry.

Autorką i realizatorką Programu jest Anna Tulczyńska – certyfikowana tutorka, twórczyni programu tutoringu rozwojowego realizowano z powodzeniem od 5 lat w jednym z wa

rszawskich liceów, psycholog, psychoterapeutka i mama 3 dzieci.

Zapisy przez kontakt z recepcją fundacji.