Bezpłatne konsultacje psychologiczne

Fundacja Psycho-Edukacja zorganizowała programy bezpłatnej pomocy psychologicznej.Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla osób w kryzysie w związku z pandemią COVID-19

4 grudnia 2020, aktualizacja 26 kwietnia 2021

Przez 6 miesięcy dzięki pracy naszych wspaniałych wolontariuszy Fundacja wspomagała potrzebujące osoby w ciężkim czasie pandemii, w doświadczeniu izolacji i strachu – o siebie i bliskich. Z naszego programu mogła skorzystać każda osoba w kryzysie psychicznym związanym z pandemią.


Z naszej pomocy korzystały osoby chore, zdrowe, mając kogoś bliskiego chorego, bojące się o siebie i swoje zdrowie, swoją sytuację w związku z pandemią.

Program realizowaliśmy od grudnia 2020 do kwietnia 2021, konsultacji udzielały osoby o przygotowaniu psychologicznym i psychoterapeutycznym, które dodatkowo przeszły szkolenie z wykorzystania terapii akceptacji i zaangażowania (acceptance & commitment therapy, ACT) w interwencji kryzysowej.

WOLONTARIUSZE FUNDACJI >>

Akcja była wolontaryjną, niekomercyjną inicjatywą Fundacji Psycho-Edukacja i nie jest finansowana ze środków zewnętrznych.

BEZPŁATNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB LGBT+

23 sierpnia 2020 r., aktualizacja 28 listopada 2020 r., 22 grudnia 2020 r.

Bezpłatne konsultacje do osób LGBT+

W Polsce nigdy nie było równouprawnienia osób LGBT+. Dyskryminacja towarzyszy im od początku przemian wolnościowych. Wydaje się, że teraz przyjmuje ona postać wręcz systemową. Istnieje coraz większe przyzwolenie na przemoc wobec osób LGBT+. Można też twierdzić, że spotykają się one z szykanami ze strony niektórych organów państwa.

Dyskryminacja jest powodem rozwoju poważnych dysfunkcji psychologicznych. Dlatego postanowiliśmy rozszerzyć naszą ofertę pomocową i skierować ją do naszych nieheteronormatywnych przyjaciół i przyjaciółek. Jeżeli dotknęły Was opresje, czujecie się zagrożone/zagrożeni, zapraszamy do kontaktu z naszymi Wolontariuszkami. Rozmowa nie zmieni sytuacji, ale pozwoli poczuć bliskość i zrozumieć emocje.

Boimy się, staramy się trzymać. Nie chcemy tracić nadziei. Chcemy pomagać mimo wszystko. Jesteśmy razem z Wami. Nikt nie może być wykluczany, stygmatyzowany ani prześladowany.

Do rozdysponowania mieliśmy 30 bezpłatnych konsultacji – we wrześniu i w październiku 2020 r., jedna osoba mogła skorzystać z trzech sesji po 45 minut. Spotkania odbywały się za pośrednictwem Skype’a.

Pomoc świadczyły Wolontariuszki Fundacji – osoby o przygotowaniu psychologicznym i psychoterapeutycznym, które dodatkowo przeszły szkolenie z wykorzystania terapii akceptacji i zaangażowania (acceptance & commitment therapy, ACT) w interwencji kryzysowej.

WOLONTARIUSZE FUNDACJI

Akcja była wolontaryjną, niekomercyjną inicjatywą Fundacji Psycho-Edukacja i nie była finansowana ze środków zewnętrznych.


OTWARTE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

22 maja 2020 r., aktualizacje 26 maja, 9 czerwca 2020 r., 22 grudnia 2020


Bezpłatne konsultacje dla pracowników oświaty, rodziców, edukatorów

Ta akcja była skierowana do nauczycieli_lek, animatorów_rek, edukatorów_rek, rodziców, osób dorosłych uczących się, doświadczających sytuacji kryzysowej w związku z zamknięciem placówek oświatowych i/lub instytucji kultury.

Fundacja Psycho-Edukacja uruchomiła bezpłatną pomoc psychologiczną on-line dla osób pełnoletnich, które doświadczały sytuacji kryzysowej, bez względu na miejsce zamieszkania.

Do rozdysponowania mieliśmy 150 konsultacji. Jedna osoba mogła skorzystać z trzech sesji (45 minut). Spotkania odbywały się za pośrednictwem Skype’a.

Pomoc świadczyły Wolontariuszki Fundacji – osoby o przygotowaniu psychologicznym i psychoterapeutycznym, które dodatkowo przeszły szkolenie z wykorzystania terapii akceptacji i zaangażowania (acceptance & commitment therapy, ACT) w interwencji kryzysowej, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii COVID-19.

WOLONTARIUSZKI FUNDACJI >>

Akcja jest wolontaryjną, niekomercyjną inicjatywą Fundacji Psycho-Edukacja i nie jest finansowana ze środków zewnętrznych.

Partnerem akcji był Mazowiecki Instytut Kultury.


GRUPY WSPARCIA W CZASIE EPIDEMII

6 maja 2020 r.


Grupy wsparcia

W maju 2020 r. Fundacja Psycho-Edukacja uruchomiła otwarte, bezpłatne grupy wsparcia on-line, których celem była wymiana doświadczeń związanych z epidemią Covid-19. Prowadziliśmy:

– grupę wsparcia dla pracowniczek i pracowników oświaty 
– grupy wsparcia dla rodziców 

Wszystkie grupy prowadzone były wolontaryjnie. Opiekunem grupy dla pracownic i pracowników oświaty był Konrad Ambroziak.

Spotkania z rodzicami poprowadziły Marta Jerzak i Kinga Zając.

Marta Jerzak – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener programu przeciwdziałania agresji. Zajmuje się psychoterapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz diagnozą i terapią zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży. Prowadzi spotkania superwizyjne, a także Warsztaty dla Dobrych Rodziców/Nauczycieli – jak radzić sobie na co dzień z trudnymi zachowaniami. Jest autorką i współautorką wielu publikacji z zakresu psychologii dzieci i młodzieży.

Kinga Zając – pedagog, psychoterapeuta psychodynamiczny, socjoterapeuta. Zajmuje się psychoterapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Prowadzi treningi umiejętności społecznych oraz treningi przeciwdziałania agresji w oparciu o autorski program. Jest autorką i współautorką wielu publikacji z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą.