Hanna Miecznikowska

Wyształcenie: mgr organizacji i zarządzania

Kierunki terapeutyczne: certyfikat w nurcie integratywnym z terapią schematu oraz terapią akceptacji i zaangażowania jako modalnościami wiodącymi lecz także z uwagą na: terapię systemową, EFT, analizę funkcjonalną i pracę z ciałem; w trakcie szkolenia z przeprowadzania wywiadu Więzi z Dorosłymi (AAI) w nurcie DMM (Dynamiczny Model Rozwoju i Adaptacji)

Doświadczenie:

  • Staż kliniczny na oddziale rehabilitacji psychiatrycznej w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie.
  • Warsztaty małżeńskie oraz dla narzeczonych w ramach Programów na Miłość i Życie w Fundacji Pomocy Rodzinie.
  • Psychoterapia grupowa w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie “Karawana”.
  • Psychoterapia indywidualna osób dorosłych i psychoterapia par w Fundacji Blisko Rodziny.
  • Psychoterapia indywidualna osób dorosłych, psychoterapia par, warsztaty ACT w Fundacji Psycho-Edukacja.

Pracuję z… z dorosłymi, z parami

Najważniejsze wartości na dzień 01.12.23: miłość, życzliwość, wolność, prawda

Unika: udowadniania racji, biernej agresji, romantycznych komedii

Parę słów o sobie:

“W pracy terapeutycznej skupiam się na budowaniu i odbudowywaniu więzi, dzięki której może się zwiększać poczucie bezpieczeństwa i urealniać poczucie własnej wartości. Pomagam widzieć rzeczy takimi jakimi są oraz dojrzeć (nieprzypadkowy dobór słowa) swój udział w tym jakie są. Lubię towarzyszyć moim klientom w odkrywaniu źródeł ich trudności i poszerzaniu repertuaru stosowanych strategii celem odpowiedzialnego zajęcia się nimi. Bardzo lubię pomagać im stawać się życzliwymi opiekunami dla samych siebie, którzy potrafią mieć swoje myśli spokojnie, obserwować swoje emocje bez lęku i ufać swojemu ciału. Najbardziej lubię widzieć, jak zaczynają żyć życiem, którym chcą żyć. Zawsze oddycham. Jestem. Żyję.”