Bezpłatne konsultacje psychologiczne – nauczyciele, animatorzy, edukatorzy, rodzice.

  • Jesteś nauczycielką/nauczycielem, animatorką/animatorem kultury, edukatorką/edukatorem, rodzicem, osobą dorosłą uczącą się?
  • Doświadczasz kryzysu w związku z (wywołaną pandemią) sytuacją w Twoim miejscu pracy lub w miejscu, w którym kształcisz się Ty lub Twoje dzieci? 
  • Chciałabyś/-łbyś z kimś o tym porozmawiać?

Jeżeli na powyższe pytania odpowiedziałaś/-eś twierdząco, to nasza akcja jest przeznaczona dla Ciebie.


Fundacja Psycho-Edukacja oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną on-line dla osób pełnoletnich, które doświadczają sytuacji kryzysowej w związku z powrotem do nauki stacjonarnej w placówkach oświatowych oraz ogólną sytuacją w oświacie z powodu pandemii. Konsultacje są przeznaczone w szczególności dla nauczycielek/-i, animatorek/animatorów kultury, edukatorek/-ów, rodziców, dorosłych osób uczących się – bez względu na miejsce zamieszkania.

Do rozdysponowania mamy 100 konsultacji w różnych dniach tygodnia i w różnych godzinach. Jedna osoba może skorzystać z trzech sesji (jedna trwa do 45 minut). Spotkania odbywają się za pośrednictwem Skype’a, do wyczerpania puli godzin.

Pomoc świadczą Wolontariuszki Fundacji – osoby o przygotowaniu psychologicznym i psychoterapeutycznym, które dodatkowo przeszły szkolenie z wykorzystania terapii akceptacji i zaangażowania (acceptance & commitment therapy, ACT) w interwencji kryzysowej, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii COVID-19.

WOLONTARIUSZKI FUNDACJI >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *