DIALOG MOTYWUJĄCY DLA OSÓB PRACUJĄCYCH W OŚWIACIE edycja 1

  • Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów szkolnych, nauczycieli chcących poprawić swoje umiejętności komunikacji z uczniami i uczennicami.
  • Szkolenie daje możliwość ubiegania się o tytuł specjalisty dialogu motywującego w Polskim Towarzystwie Dialogu Motywującego https://ptdm.eu/.

Dialog Motywujący jest sposobem rozmowy, który wydobywa z naszego rozmówcy motywację do zmiany. Jedno z jego podstawowych założeń to proste spostrzeżenie, że nie możemy nikomu motywacji dać – lecz możemy wydobyć tę motywację, która już jest w drugim człowieku. Dialog Motywujący jest metodą o skuteczności udowodnionej empirycznie. Twórcy Dialogu Motywującego odwołują się do humanistycznego podejścia do rozmowy terapeutycznej, zaproponowanego przez Carla Rogersa. Ucząc się dialogu motywującego zmieniamy swoje nastawienie do drugiego człowieka, dzięki czemu możemy skuteczniej wydobywać jego wewnętrzną motywację oraz zasoby, co pozwala mu skuteczniej działać.

W trakcie szkolenia kładziemy duży nacisk na praktykę własną uczestników i uczestniczek oraz superwizję ich rozmów klinicznych. Tylko dzięki praktyce możemy nauczyć się nowych umiejętności W trakcie superwizji uczestnicy i uczestniczki będą mieli możliwość odsłuchiwania własnych rozmów oraz nauczą się je oceniać zgodnie ze skalą spójności dialogu motywującego MITI 4.2.1. Dzięki temu będą mogli przygotować własne nagrania rozmów i zaprezentować je na egzaminie na Specjalistę Dialogu Motywującego.

Maksymalna liczba osób 22.

CENNIK I HARMONOGRAM

Każdy z kursów jest BEZPŁATNY dla wszystkich pracowników i pracownic oświaty Miasta Stołecznego Warszawa.

Oferta realizowana we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

DataTematProwadzenieSylabus
13-14.02.2021Wprowadzenie do dialogu motywującegoOlga Mrozowskapobierz

20-21.03.2021
Rozwijanie umiejętności w dialogu motywującymMarta Lizis-Młodożeniec
17-18.04.2021Wprowadzenie do superwizjiZygmunt Medowski
18-19.09.2021Superwizja spójności rozmowy ze skalą MITIKonrad Ambroziak
20-21.11.2021Superwizja, podsumowanie kursuRobert Rejniak

Osoby prowadzące:

Konrad Ambroziak jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii (doktorat w Szkole Nauk Społecznych przy PAN), terapeutą poznawczo-behawioralnym, superwizorem terapii poznawczo-behawioralnej, terapeutą motywującym, superwizorem i trenerem Dialogu Motywującego, terapeutą ACT, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego oraz Stowarzyszenia ACBS Polska.

Pracuje z nastolatkami, młodymi dorosłymi i osobami dorosłymi. Jest autorem artykułów i książek dotyczących terapii poznawczo-behawioralnej oraz problemów etycznych i społecznych.

Marta Lizis-Młodożeniec jest absolwentką Wydziały Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (PTTPB), trenerka Dialogu Motywującego (PTDM).

Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu: diagnozy klinicznej (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej); psychoterapii (ośrodek INTRA); stosowania Dialogu Motywującego w pracy terapeuty uzależnień (m.in. program FReD, KBPN), pracownika Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagoga, kuratora i pracownika socjalnego.

Autorka rozdziału do książki “Dialog Motywujący w teorii i praktyce. Motywowanie do zmiany w pracy socjalnej i terapii” i publikacji dotyczących pracoholizmu, wykorzystaniu Dialogu Motywującego w pracy GKRPA.

Zygmunt Medowski jest prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego. Trener i Superwizor PTDM, Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Terapeuta Dialogu Motywującego PTDM. Dyrektor Ośrodka Profilaktyki I Edukacji Psychologicznej MROWISKO. Superwizor Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO. Członek Motivational Interviewing Network of Trainers. Członek Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Uzależnień. Wykładowca akademicki: Uniwersytet Gdański, SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. Autor i realizator programów profilaktycznych i terapeutycznych.

Olga Mrozowska jest psycholożką, terapeutką i trenerką DM, superwizorką Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego (PTDM). Członkini Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT). Przewodnicząca Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej w latach 2016-2018. Obecnie członkini Rady Trenerów i Superwizorów PTDM. Prowadzi Akademię Dialogu Motywującego, w ramach której szkoli i superwizuje z zakresu DM przedstawicieli różnych grup zawodowych, w tym nauczycieli i konsultantów metodycznych.

Dialogu Motywującego uczyła się w kraju oraz za granicą, między innymi od Twórców metody (Anglia, Włochy, Niemcy, Holandia, Irlandia, Estonia). Autorka artykułów oraz scenariuszy filmów edukacyjnych ukazujących wykorzystanie DM w pracy terapeutycznej oraz interwencyjnej, w tym art.: „Dialog Motywujący w rozmowie z uczniem” (Meritum 2(37)/2015).

Robert Rejniak jest certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (od 2001). Członek Motivational Interviewing Network of Trainers (od 2013 r.). Terapeuta, trener i superwizor Dialogu Motywującego PTDM. Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy (od 1995). Wiceprezes Zarządu Głównego PTZN w Warszawie (od 2002). Kierownik Poradni Profilaktyki i Pomocy Rodzinie PTZN w Bydgoszczy. Ekspert Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie . Trener i instruktor programu wczesnej interwencji Fred goes net LWL Kordinationstelle Sucht w Munster,realizator program Candis. Wykładowca akademicki: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Autor wielu publikacji z zakresu profilaktyki i terapii szczególnie w obszarze dotyczącym młodzieży. Od ponad 20 lat, zajmuje się profilaktyką i terapią uzależnień, od 2008 roku w swojej praktyce wykorzystuje podejście motywujące, jest prekursorem we wdrażaniu w Polsce programu wczesnej interwencji FreD goes net, opartym na Dialogu Motywującym. Prowadzi szkolenia i superwizje z DM dla przedstawicieli różnych grup zawodowych: terapeutów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych, kuratorów, służb mundurowych, pracowników placówek penitencjarnych, zespołów wychowawczych w kraju i za granicą. Za swą wieloletnią działalność w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wyróżniony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Pierwszy w działaniu“ oraz w obszarze przeciwdziałania narkomanii w Polsce przez Dyrektora KBPN.

O wzięciu udziału w szkoleniu decyduje kolejność zapisu.

UWAGA, WAŻNE! Przeczytaj regulamin –> dostępny tutaj.

Kontakt: akademia@fp-e.pl

ZAPISY na szkolenia – kliknij tutaj.

Projekt realizowany we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń i finansowany ze środków m.st.Warszawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *