Dialog motywujący w szkole edycja 2

Pracujesz w oświacie? Skończyły Ci się pomysły, jak rozmawiać z uczniami i uczennicami? Czujesz się wypalony/a? Jeśli tak, to ten cykl jest dla Ciebie.

Szkolenie “Dialog motywujący w szkole” przeznaczone jest dla psychologów i pedagogów szkolnych oraz nauczycieli_ek pracujących w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych w mieście stołecznym Warszawa. Szkolenie finansowane jest ze środków Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Szkolenie “Dialog Motywujący w szkole” daje możliwość ubiegania się o tytuł specjalisty dialogu motywującego w Polskim Towarzystwie Dialogu Motywującego.

Dialog motywujący jest sposobem rozmowy wydobywającym motywację do zmiany. Jest to metoda o udowodnionej empirycznie skuteczności. Twórcy Dialogu Motywującego odwołują się do humanistycznego podejścia do rozmowy terapeutycznej zaproponowanego przez Carla Rogersa. Ucząc się dialogu motywującego zmieniamy swoje nastawienie do drugiego człowieka, dzięki czemu możemy skuteczniej wydobywać jego wewnętrzną motywację oraz zasoby, co pozwala mu skuteczniej działać.

W trakcie szkolenia kładziemy duży nacisk na praktykę własną uczestników i uczestniczek oraz superwizję ich rozmów klinicznych. Tylko dzięki praktyce możemy nauczyć się nowych umiejętności W trakcie superwizji uczestnicy i uczestniczki będą mieli możliwość odsłuchiwania własnych rozmów oraz nauczą się je oceniać zgodnie ze skalą spójności dialogu motywującego MITI 4.2.1. Dzięki temu będą mogli przygotować własne nagrania rozmów i zaprezentować je na egzaminie na Specjalistę Dialogu Motywującego. 

Maksymalna liczba osób: 22.

Plan kursu:

23-24 października 2021 pierwszy zjazd Wprowadzenie do dialogu motywującego warsztat 16 godzin Zygmunt Medowski 

Plan zjazdu:

 1. Zrozumienie ambiwalencji.
 2. Charakterystyka odruchu naprawiania.
 3. Wprowadzenie do transteoretycznego modelu zmiany.
 4. Duch dialogu motywującego jako szczególna postawa względem drugiego człowieka.
 5. Podstawowe narzędzia pracy w dialogu motywującym: pytania otwierające, dowartościowania, odzwierciedlenia i podsumowania

11-12 grudnia 2021 drugi zjazd Rozwijanie umiejętności w dialogu motywującym warsztat 16 godzin Marta Lizis-Młodożeniec 

Plan zjazdu:

 1. Rola wartości w dialogu motywującym
 2. Cztery procesy dialogu motywującego
  1. Nauka angażowania w rozmowę
  2. Określanie obszarów problemowych
  3. Wydobywanie wewnętrznej motywacji
  4. Planowanie wprowadzenia zmiany
 3. Szczególne techniki dialogu motywującego
  1. Udzielanie informacji
  2. Wyrażanie troski
  3. Rozmowa na drażliwe tematy

Kolejne zjazdy są zjazdami superwizyjnymi. Każda uczestniczka i uczestnik zostanie poproszony
o zaprezentowanie 20 minutowej rozmowy (z osobami, którym realnie udzielił/a pomocy albo rozmów „symulowanych” najlepiej prowadzonych z innymi uczestnikami kursu). W trakcie superwizji będziemy doskonalić wspólnie umiejętności w dialogu motywującym.

19-20 lutego 2022 Wprowadzenie do superwizji 16 godzin Robert Rejniak

Pierwszy zjazd to ogólne omówienie prezentowanych rozmów w odniesieniu do ducha dialogu motywującego oraz procesów dialogu motywującego. Uczestnicy proszeni się o zaprezentowanie własnych nagrań oraz udzielenie sobie informacji zwrotnych zgodnie z dialogiem motywującym. Zostanie również wprowadzona skala MITI 4.2.1 służąca do oceny spójności rozmowy z dialogiem. 

2-3 kwietnia 2022 Superwizja spójności rozmowy ze skalą MITI 16 godzin Ola Mrozowska

Drugi zjazd jest technicznym zjazdem pozwalającym uczestnikom i uczestniczom zapoznać się z funkcjonowaniem skali MITI. Każdy uczestnik zostanie poproszony o przedstawienia własnych ocen spójności zgodnie ze skalą MITI. Badania pokazują, że umiejętność kodowania rozmowy wpływa na poprawę umiejętności prowadzenia rozmów w duchu DM. 

4-5 czerwca 2022 Superwizja, podsumowanie kursu 16 godzin Konrad Ambroziak

Trzeci zjazd poświęcony jest na superwizję potrzeb uczestników i uczestniczek. Każdy obecny będzie mógł poprosić o dokonanie odpowiedniej dla jego/jej potrzeb superwizji. Koniec zjazdu poświęcony jest na podsumowanie kursu. 


UWAGA, WAŻNE! przeczytaj regulamin –> dostępny TUTAJ.

Kontakt: akademia@fp-e.pl

Zapisy: kliknij TUTAJ.

O wzięciu udziału w szkoleniu decyduje kolejność zapisu.

Projekt realizowany we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń i finansowany ze środków m.st.Warszawy.


Osoby prowadzące:

Konrad Ambroziak jest doktorem  nauk humanistycznych w zakresie filozofii (doktorat w Szkole Nauk Społecznych przy PAN), terapeutą poznawczo-behawioralnym,  superwizorem terapii poznawczo-behawioralnej, terapeutą motywującym, superwizorem i trenerem Dialogu Motywującego, terapeutą ACT, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego oraz Stowarzyszenia ACBS Polska.

Pracuje z nastolatkami, młodymi dorosłymi i osobami dorosłymi. Jest autorem artykułów i książek dotyczących terapii poznawczo-behawioralnej oraz problemów etycznych i społecznych.

Marta Lizis-Młodożeniec jest absolwentką Wydziały Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (PTTPB), trenerka Dialogu Motywującego (PTDM).

Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu: diagnozy klinicznej (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej); psychoterapii (ośrodek INTRA); stosowania Dialogu Motywującego w pracy terapeuty uzależnień (m.in. program FReD, KBPN), pracownika Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagoga, kuratora i pracownika socjalnego.

Autorka rozdziału do książki “Dialog Motywujący w teorii i praktyce. Motywowanie do zmiany w pracy socjalnej i terapii” i publikacji dotyczących pracoholizmu, wykorzystaniu Dialogu Motywującego w pracy GKRPA.

Zygmunt Medowski jest prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego. Trener i Superwizor PTDM, Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Terapeuta Dialogu Motywującego PTDM. Dyrektor Ośrodka Profilaktyki I Edukacji Psychologicznej MROWISKO. Superwizor Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO. Członek Motivational Interviewing Network of Trainers. Członek Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Uzależnień. Wykładowca akademicki: Uniwersytet Gdański, SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. Autor i realizator programów profilaktycznych i terapeutycznych.

Olga Mrozowska jest psycholożką, terapeutką i trenerką DM, superwizorką Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego (PTDM). Członkini Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT). Przewodnicząca Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej w latach 2016-2018. Obecnie członkini Rady Trenerów i Superwizorów PTDM. Prowadzi Akademię Dialogu Motywującego, w ramach której szkoli i superwizuje z zakresu DM przedstawicieli różnych grup zawodowych, w tym nauczycieli i konsultantów metodycznych. 

Dialogu Motywującego uczyła się w kraju oraz za granicą, między innymi od Twórców metody (Anglia, Włochy, Niemcy, Holandia, Irlandia, Estonia). Autorka artykułów oraz scenariuszy filmów edukacyjnych ukazujących wykorzystanie DM w pracy terapeutycznej oraz interwencyjnej, w tym art.: „Dialog Motywujący w rozmowie z uczniem” (Meritum 2(37)/2015).

Robert Rejniak jest certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (od 2001). Członek Motivational Interviewing Network of Trainers (od 2013 r.). Terapeuta, trener i superwizor Dialogu Motywującego PTDM. Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy (od 1995). Wiceprezes Zarządu Głównego PTZN w Warszawie (od 2002). Kierownik Poradni Profilaktyki i Pomocy Rodzinie PTZN w Bydgoszczy. Ekspert Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie . Trener i instruktor programu wczesnej interwencji Fred goes net LWL Kordinationstelle Sucht w Munster,realizator program Candis. Wykładowca akademicki: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Autor wielu publikacji z zakresu profilaktyki i terapii szczególnie w obszarze dotyczącym młodzieży. Od ponad 20 lat, zajmuje się profilaktyką i terapią uzależnień, od 2008 roku w swojej praktyce wykorzystuje podejście motywujące, jest prekursorem we wdrażaniu w Polsce programu wczesnej interwencji FreD goes net, opartym na Dialogu Motywującym. Prowadzi szkolenia i superwizje z DM dla przedstawicieli różnych grup zawodowych: terapeutów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych, kuratorów, służb mundurowych, pracowników placówek penitencjarnych, zespołów wychowawczych w kraju i za granicą. Za swą wieloletnią działalność w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wyróżniony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej  „Pierwszy w działaniu“ oraz w obszarze przeciwdziałania narkomanii w Polsce przez Dyrektora KBPN.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *