Oferta dla dzieci, nastolatków i młodych dorosłych

Do każdego podchodzimy indywidualnie opracowując plan pomocy oparty o diagnozę trudności, sytuację rodzinną i społeczną dziecka, analizę mocnych stron i potrzeb. Nasz zespół konsultantów, złożony z psychoterapeutów mających duże doświadczenie w pracy, spotyka się najpierw z rodzicami, potem z dzieckiem. Następnie analizuje zebrane informacje i przygotowuje plan działania, który omawia z dzieckiem i rodzicami na trzecim spotkaniu. Dopiero po tym etapie rozpoczynamy działania terapeutyczne.

 Pracujemy opracowując indywidualne plany pomocy dziecku i rodzinie w oparciu o diagnozę trudności psychologicznych dzieci, ich mocnych stron, oraz sytuacji rodzinnej i społecznej młodej osoby.

Komu pomagamy?

Pracujemy z dziećmi, młodzieżą, młodymi dorosłymi. Pomagamy osobom przeżywającym silne, w ich rozumieniu, nieadekwatne emocje, osobom, które zachowują się w sposób zagrażający sobie lub swojemu otoczeniu i których zachowania są niezgodne z ich systemem wartości. Oferujemy również pomoc dla osób starających się zrozumieć własne przeżycia psychiczne oraz budować swoje życie w oparciu o własne wartości.

Formy pomocy:

terapia indywidualna.

tutoring rozwojowy.

warsztaty budujące elastyczność psychologiczną.