Studium “EDUKACJA PSYCHOLOGICZNA W SZKOLE W OPARCIU O KONTEKSTUALNE NAUKI O ZACHOWANIU (Contextual Behavioral Science)”

Kontekstualne nauki o zachowaniu są obecnie najszybciej rozwijającym się i najbardziej obiecującym podejściem w psychologii i psychoterapii. Odchodzi się w nich od diagnoz psychiatrycznych (nozologicznych) – zamiast tego skupiamy się na konkretnych problemach ludzi, z którymi pracujemy oraz na kontekście, w jakim te problemy się pojawiają. Kontekstualnym naukom o zachowaniu przyświeca myśl, że cierpienie psychologiczne nie jest reakcją patologiczną lecz odpowiedzią na niesprzyjające warunki życia połączoną ze sztywnymi sposobami reagowania na nie. W psychoedukacji i terapii kładzie się bardzo duży nacisk na umiejętność tolerowania i akceptowania dystresu psychologicznego oraz podążania za własnymi wartościami. Prezentowany kurs jest pierwszym w Polsce całościowym kursem edukacji psychologicznej i psychoterapii opartej na założeniach kontekstualnych nauk o zachowaniu. Będziemy w nim prezentować podstawowe założenia tego podejścia oraz wybrane metody pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami oraz osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W trakcie kursu zwracamy również dużą uwagę na osoby pomagające dzieciom i młodzieży, ich procesy psychologiczne oraz to, jak mogą wykorzystywać relację terapeutyczną do wprowadzania konkretnych zmian w życie klientów. 

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów i pedagogów szkolnych oraz nauczycieli_ek pracujących w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych w mieście stołecznym Warszawa.

Szkolenie prowadzone jest w małych grupach do 22 osób.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Każdy zjazd trwa 16 godzin warsztatowych od godziny 9 do godziny 17. Zajęcia organizowane są w soboty i niedziele. Ze względu na trwającą sytuację epidemiczną do końca tego roku szkolnego planujemy zajęcia w formie spotkań on-line na platformie ZOOM.Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników i uczestniczki. Każde szkolenie jest prowadzone przez dwójkę wykładowców_czyń. W jego trakcie pracujemy metodami doświadczeniowymi, pozwalającymi poczuć na sobie poszczególne techniki terapeutyczne. Wierzymy, że takie doświadczenie polepsza jakość pracy osobom świadczącym pomoc psychologiczną.

Tytuł warsztatuTerminWykładowczyni/wykładowcaSylabus
1.
Diagnoza nozologiczna vs funkcjonalna + psychologia rozwojowa
27-28 lutego 2021Mateusz Fudali, Konrad AmbroziakPobierz
2.Etyka i podstawowe założenia filozoficzne budujące CBS20-21 marca 2021Konrad AmbroziakPobierz
3.DNA-V i praca z nastolatkami (wprowadzenie)9-10 kwietnia 2021Hubert Czupała, Mateusz FudaliPobierz
4.Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży8-9 maja 2021Agnieszka WroczyńskaPobierz
5.Krzywdzenie dziecka i interwencja prawna5-6 czerwca 2021Jolanta ZmarzlikPobierz
6.Uważne rodzicielstwo18-19 września 2021Natalia LiszewskaPobierz
7.Good behaviour game dla młodszych dzieci16-17 października 2021Mateusz FudaliPobierz
8.Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach20-21 listopada 2021Mateusz FudaliPobierz
9.Nauczanie równoległe czyli praca szkolna oparta na wartościach oraz umiejętnościach DNA V2-4 grudnia 2021Hubert Czupała, Sebastian KorfelPobierz
10.Jak pomoc psychologiczna wpływa na osoby jej udzielające? Warsztat self-practice self-reflection22-23 stycznia 2022Konrad Ambroziak, Natalia LiszewskaPobierz
11.DNA V – Rozwijanie elastycznego postrzegania siebie i praca nad zachowaniami prospołecznymi11-12 lutego 2022Hubert Czupała, Sebastian KorfelPobierz
12.Praca w relacji pomocowej (elementy FAP, Mindfulness for two, elementy DBT)19-20 marca 2022Konrad Ambroziak, Agnieszka WroczyńskaPobierz
13.Superwizja8-9 kwietnia 2022Konrad Ambroziak, Hubert Czupała
14.Projekt i uroczyste zakończenie kursu14-15 maja 2022Konrad Ambroziak, Hubert Czupała

Zespół prowadzący szkolenie:

Konrad Ambroziak – jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii, terapeutą poznawczo-behawioralnym, superwizorem terapii poznawczo-behawioralnej, terapeutą motywującym, superwizorem i trenerem Dialogu Motywującego, terapeutą ACT, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego oraz Stowarzyszenia ACBS Polska. Prezes Fundacji Psycho-Edukacja.

Pracuje z nastolatkami, młodymi dorosłymi i osobami dorosłymi. Jest autorem artykułów i książek dotyczących terapii poznawczo-behawioralnej

oraz problemów etycznych i społecznych. Obecnie zafascynowany III falą terapii behawioralnych, filozofią starożytną Grecji i buddyzmem.

Hubert Czupała – jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu im. Jana Gutenberga w Moguncji oraz Szkoły Psychoterapii CBT EDU w Warszawie. Jest psychoterapeutą, wykładowcą akademickim i przewodniczącym Stowarzyszenia Association for Contextual Behavioral Science Polska. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Klinice Psychiatrii i Ambulatorium Psychoterapeutycznym Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji, Szpitalu Powiatowym oraz Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Śremie. Obecnie kieruje pracą zespołu Ośrodka Terapii Poznawczych i Behawioralnych w Poznaniu. W pracy klinicznej i naukowej specjalizuje się w nowych formach terapii opartych na dowodach naukowych. Prowadzi szkolenia zawodowe dla specjalistów w Polsce i za granicą. We współpracy z takimi instytucjami jak Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny oraz Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego realizuje projekty edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego.

Mateusz FudaliJestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Psychologię ukończyłem na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Obecnie dużo pracuję z młodzieżą oraz dorosłymi. Na co dzień prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną we Wrocławiu i Oleśnicy, a takżę pracuję w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Specjalizuje się przede wszystkim w modelu Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz w Stosowanej Analizie Zachowania (SAZ). W swojej pracy wykorzystuję strategie wywodzące się z podejścia ACT czyli techniki oparte na akceptacji, współczuciu oraz uważności. W pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi zaburzeniami rozwoju korzystam również z elementów Stosowanej Analizy Zachowania. Bardzo cenię w sobie i u innych osób otwartość i elastyczność. Moimi innymi pasjami, poza psychologią i psychoterapią, jest sport (piłka nożna, bieganie) oraz muzyka rap. Obecnie jestem w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Ukończyłem również Stosowaną Analizę Zachowania na Uniwersytecie SWPS w Katowicach (2018), Przygotowanie Pedagogiczne na Dolnośląskiej Szkole Wyższej (2017) oraz Oligofrenopedagogikę na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (2017). Należę do stowarzyszenia zrzeszającego klinicystów oraz badaczy Association for Contextual Behavioral Science (ACBS).

Sebastian Korfel – Psycholog, Psychoterapeuta (ACT, CFT, CBT). Obecnie prowadzę prywatną praktykę psychologiczną w Dąbrowie Górniczej. Na co dzień pracuję jako psychoterapeuta dzieci i młodzieży w terapii środowiskowej. Jestem wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego, gdzie prowadzę zajęcia z zakresu Terapii Akceptacji i Zaangażowania, oraz w ramach studiów podyplomowych na kierunku doradztwo zawodowe w Wyższej Szkole Humanitas Głównymi nurtami, w których pracuje, są Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz Terapia Skoncentrowana na Współczuciu (CFT)

Natalia Liszewska – jestem dr psychologii, certyfikowaną psychoterapeutką (cert. 527), pasjonatką samorozwoju. Wielką radość daje mi możliwość zgłębiania tajników psychoterapii, a jeszcze większą dzielenia się nimi. W swojej pracy korzystam z wielu podejść, łączę terapię poznawczo-behawioralną z podejściem systemowym, bliska jest mi twórczość Brene Brown. Obecnie doświadczam zauroczenia Trzecią Falą CBT,

fascynuje mnie koncepcja Akceptacji i Zaangażowania oraz Self-Compassion – tutaj z kolei poczucie wspólnoty, postawa „współczucia/życzliwości” względem siebie sprawiają, że mogę o tym mówić i myśleć godzinami. Prywatnie doświadczam wyzwań rodzicielstwa z Lilką i Błażkiem ???? Z pewnością dzięki nim moja droga rozwoju systematycznie zbacza w kierunku uważnego rodzicielstwa, porozumienia bez przemocy, Jespera Juul’a oraz skandynawskiego modelu edukacji.

Agnieszka Wroczyńska – certyfikowana superwizorka psychoterapii poznawczo-behawioralnej (certyfikat PTTPiB nr 60), psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat PTTPiB nr 258), magister filozofii i psychologii, absolwentka studiów z zakresu seksuologii. Obecnie przygotowuję się do uzyskania certyfikatu terapeuty schematów.
Podyplomowo kształciłam się w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej: ukończyłam dwuletnie studia z zakresu seksuologii klinicznej, czteroletnie studia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz studia z superwizji poznawczo-behawioralnej. Odbyłam staże kliniczne: w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie pod kierownictwem dr. Czernikiewicza oraz w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku.
Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej oraz Associacion For Contextual Behavioral Science, zasiadam w komisji rewizyjnej polskiego chapteru ACBS. 

UWAGA, WAŻNE! Przeczytaj regulamin!

Więcej informacji: akademia@fp-e.pl

O wzięciu udziału w szkoleniu decyduje kolejność zapisu.

Projekt realizowany we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń i finansowany ze środków m.st.Warszawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *