Warsztaty dr JULII E. WAHL

Warsztaty dr Julii E. Wahl

Podejście Współczucia (Compassion) na bazie Terapii Skoncentrowanej na Współczuciu (Compassion-Focused Therapy)

Warsztat 16 godzin

Grupa do 22 osób

13-14 marca 2021

W ostatnich latach obserwuje się istotny wzrost zainteresowania klinicystów i badaczy koncepcjami oraz metodami pracy zaczerpniętymi z praktyk kontemplacyjnych. Obok uważności (ang. mindfulness) to również współczucie (ang. compassion) wzbudza szczególne zainteresowanie. Zainteresowanie podejściami kontemplacyjnymi jest tak powszechne ze względu na swoje szerokie odniesienie do psychoterapii i liczne korzyści, jakie przynosi rozwijanie uważności i współczucia – zarówno dla terapeuty, relacji terapeutycznej, a przede wszystkim pacjenta/klienta.

Podejście skoncentrowane na współczuciu (CFT, ang. Compassion Focused Therapy) jest coraz szerzej stosowane we współczesnej, zachodniej psychologii, psychoterapii (zwłaszcza w tzw. III fali terapii CBT) oraz medycynie. Skuteczność tego podejścia oraz jego poszczególnych narzędzi jest potwierdzana poprzez systematycznie rosnącą ilość badań (m.in. badań w dziedzinie neuropsychoendokrynologii).

Współczucie jest sercem uważności. Współczucie według definicji Dalajlamy to „wrażliwość na cierpienie siebie i innych, a jednocześnie głębokie zaangażowanie dotyczące jego zmniejszenia”, a zatem jest to „wrażliwa uwaga/świadomość plus motywacja” (Gilbert, 2010) i działanie. Obecnie podejście to jest z sukcesem stosowane w psychoterapii, a badania pokazują, iż trening współczucia znacznie zmniejsza poczucie wstydu, samokrytykę, depresję oraz lęk (Mayhew & Gilbert, 2008).

Warsztat dedykowany jest dla osób zainteresowanych praktyką uważności i współczucia, zwłaszcza osób pracujących w obszarze pomocy, chcących zapoznać się z możliwością wykorzystania tego podejścia w swojej pracy z klientami zmagającymi się ze stresem, depresją, uzależnieniami, traumą i innymi trudnościami. Wspomniane będą też zagrożenia czy też trudności związane z pracą z wykorzystaniem podejść kontemplacyjnych.

Procesy medytacyjne – wskazania i przeciwwskazania.

Termin podamy wkrótce.

Warsztat 16 godzin

Grupa do 22 osób

Medytacja jest jednym z narzędzi wykorzystywanych we współczesnych, świeckich programach terapeutycznych (jako prewencyjne czy terapeutyczne narzędzia polepsza lub przywracania zdrowia), zwłaszcza tych, które bezpośrednio odnoszą się do podejść kontemplacyjnych (uważności, współczucia). W związku z tym warto zaznajomić się z tym, co może powodować. W tym także odnosząc się do ewentualnych skutków niepożądanych czy też zagrożeń – zarówno w kontekście swojej własnej praktyki, jak i wykorzystywania praktyk (technik) medytacyjnych z innymi osobami (np. w pracy klinicznej). W trakcie warsztatu przyjrzymy się mitom i nieporozumieniom dotyczącym praktyce medytacyjnej (ćwiczeniom kontemplacyjnym), pozytywnym i negatywnym procesom medytacyjnym, funkcjom praktyk, a także bezpiecznemu sposobowi pracy metodami kontemplacyjnymi (w tym wskazaniom i przeciwwskazaniom).

O wzięciu udziału w szkoleniu decyduje kolejność zapisu i kolejność wpłat.

Zapisy : https://forms.gle/gskM447a6Y8ZfYNWA

Więcej informacji: k.miczkowska@fp-e.pl

Uwaga, WAŻNE – zapoznaj się z regulaminem!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *