Kurs facylitacji procesów prospołecznych dla dyrektorów szkółKurs przeznaczony jest dla dyrektorów/dyrektorek i członków zespołów zarządzających placówkami
edukacyjnymi. W jego trakcie będziemy rozwijać metody pracy nad szeroko pojętą kulturą
szkolną. Działania podejmowane przez kursantów w trakcie szkolenia mają przynieść wymierną
poprawę samopoczucia rady pedagogicznej oraz zwiększyć prawdopodobieństwo występowania
zachowań prospołecznych w szkole wśród nauczycieli, uczniów, rodziców. Program pilotażowy
bazuje na najnowszych praktykach opartych na dowodach z dziedziny nauk behawioralnych,
antropologii ewolucyjnej i nauk społecznych, a także na najnowszym badaniu potwierdzającym
rolę zespołów kierowniczych w skutecznych interwencjach wdrożeniowych. Osoby na
stanowiskach kierowniczych, dla których ważny jest temat retencji nauczycieli i wspierania kultury
prospołeczności w szkołach zostaną zaproszone do współtworzenia naukowej i profesjonalnej sieci,
wspierającej rozwój dobrych praktyk w Polsce. Na wzór interwencji wykorzystywanych obecnie w
biznesie, bazujących na ekonomii zrównoważonego rozwoju i zasadach ewolucji kulturalnej,
dyrektorowie i dyrektorki nauczą się dostosowywać metody zarządzania placówką do bieżących
potrzeb pracowników, uczniów, rodziców. Zasady tworzenia grup prospołecznych umożliwiają
szybkie reagowanie na dynamicznie powstające wyzwania globalne, które trudno z wyprzedzeniem
przewidzieć, takie jak pandemia, kryzys uchodźczy, jak również wspierają elastyczność organizacji
w radzeniu sobie z problemami specyficznymi dla danej placówki.

Cele kursu:
➔ Dostarczenie podstawowej wiedzy na temat ludzkiej współpracy i facylitowania procesów
prospołecznych;
➔ Stworzenie grupy dbającej o procesy wspierające zachowania prospołeczne oraz dobre
praktyki w zarządzaniu oświatą w polsce, bazujące na aktualnej wiedzy naukowej;
➔ Nauka autodiagnozy poziomu prospołeczności w danej organizacji;
➔ Poznanie sposobów na organizowanie pracy poprzez dbanie o zasady tworzenia grup
prospołecznych;
➔ Stworzenie projektu wykorzystania zdobytej wiedzy w obrębie własnej społeczności szkolnej.
Opis kursu:
W trakcie sześciu spotkań dyrektorowie/dyrektorki poznają najnowsze, popularne na świecie
metody zarządzania organizacjami, wspierające między innymi wzrost poczucia dobrostanu
pracowników, wzrost skuteczności w osiąganiu celów, wzrost motywacji do pracy i poczucia
przynależności do społeczności. Wiedza zdobyta na kursie ma pomóc tworzyć grupy o silnym
poczuciu przynależności i celu opartym na wartościach, wspierać rozwój elastyczności
psychologicznej członków organizacji. Uczestnicy poznają również najnowższe osiągnięcia z
dziedziny ekonomii noblistki Elinor Ostrom i nauczą się stosować je do zarządzania swoją
placówką szkolną. Co najważniejsze, dyrektorzy będą zachęcani do dostosowania zdobytej wiedzy
do specyfiki swojej szkoły przy wsparciu polskich oraz światowych specjalistów (ACBS Polska,
Prosocial Schools). Szkolenie składa się z sześciu jednodniowych zjazdów trwających po 8 godzin.

Rezultaty kursu:
➔ Możliwość wprowadzenia poznanych metod zarządzania do swojej placówki, dająca szansę
na niższe wypalenie, absencja i rotacja kadry;
➔ Zwiększenie satysfakcji z pracy, zaangażowania i dobrego samopoczucia pracowników;
➔ Rozwój kultury szkolnej wspierającej sprawiedliwe, wspólne działania na rzecz
wartościowych wyników;
➔ Większa satysfakcja ze sprawowanej funkcji i pełnionych obowiązków;
➔ Stworzenie społeczności dyrektorów Warszawskich o podobnych wartościach.
Terminy zjazdów:

Tytuł szkolenia Termin Wykładowczyni/wykładowca

1 Wprowadzenie do CBS (Kontekstualnych Nauk o Zachowaniu) w kontekście oświaty 21.10.2022 Konrad Ambroziak, Diana Singh

2 Wprowadzenie do Prospołeczności w edukacji 18.11.2022 Hubert Czupała, Konrad Ambroziak

3 Elinor Ostrom i ekonomia zrównoważonego rozwoju 16.12.2022 Hubert Czupała, Konrad Ambroziak

4 Podstawowe Wytyczne Budowania Współpracy cz.1 20.01.2023 Jaga Biernacka-Urban, Diana Singh

5 Podstawowe Wytyczne Budowania Współpracy cz.2 03.02.2023 Diana Singh, Lidia Baran

6 Projekt 10.03.2023 Lidia Baran, Jaga Biernacka-Urban

Prowadzący:
Konrad Ambroziak – jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii, terapeutą
poznawczo-behawioralnym, superwizorem terapii poznawczo-behawioralnej, terapeutą
motywującym, superwizorem i trenerem Dialogu Motywującego, terapeutą ACT, członkiem
Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Dialogu
Motywującego oraz Stowarzyszenia ACBS Polska. Prezes Fundacji Psycho-Edukacja. Pracuje z
nastolatkami, młodymi dorosłymi i osobami dorosłymi. Jest autorem artykułów i książek dotyczących
terapii poznawczo-behawioralnej oraz problemów etycznych i społecznych. Obecnie zafascynowany
III falą terapii behawioralnych, filozofią starożytną Grecji i buddyzmem.

Lidia Baran – pracuje jako adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na
którym ukończyła studia magisterskie i doktoranckie w dyscyplinie psychologia. Wiedzę i
umiejętności w obszarze terapii akceptacji i zaangażowania zdobywała w trakcie warsztatów, szkoleń
i seminariów prowadzonych przez czołowych praktyków i badaczy ACT (m.in. Stevena Hayesa, Russa
Harrisa, Robyn Walser, Louise McHugh). Jest współautorką programu zajęć z ACT prowadzonych na
Uniwersytecie Śląskim oraz współautorką pierwszej polskiej książki poświęconej modelowi
elastyczności psychologicznej. Od 2017 roku pracuje nad popularyzowaniem i rozwijaniem wiedzy o
naukach kontekstualnych, w tym terapii ACT, pełniąc funkcję członka zarządu ACBS Polska, a od 2022
jako jego przewodnicząca. Przeszła kompleksowe szkolenie poświęcone zastosowaniu PROSOCIAL w
pracy z grupami i zespołami. Klinicznie pracuje przede wszystkimi z parami stosując ACT, podejście
oparte na schematach oraz terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach.

Agnieszka Biernacka – Od lat pomaga firmom zwiększać kooperację pomiędzy działami, zespołami i
pracownikami. Specjalizuję się z zwinnych (Agile) i leanowych podejściach. Pracuje z zarządami firm
różnej wielkości (od spółek skarbu państwa do startupów), z kadrą kierowniczą oraz z zespołami.
Obecnie jest dyrektorem merytorycznym Szkoły Agile Coachów i Scrum Masterów i Szkoły Product
Ownerów i Product Managerów, gdzie odpowiada za całościowy program oraz prowadzi zajęcia i
mentoringi. Od lat tworzy własne programy edukacyjne, skupione na zwiększaniu współpracy w
organizacjach. Ukończyła psychologię społeczną na warszawskim SWPS, skupiając sie na motywacji w
zespołach wytwórczych. Zafascynowana III falą kontekstualnych nauk o zachowaniu, wprowadzała
narzędzia, jakich dostarcza ACT do pracy z firmami, a następnie zagłębiła się w PROSOCIAL.
Ukończyła dwa szkolenia z tego zakresu u Paula Atkinsa. Pełniła rolę zastępcy prezesa ACBS Polska,
wnosząc do ACBS swoją wiedzę o zastosowaniu psychologii w świecie biznesowym.

Hubert Czupała – jest germanistą, psychologiem, psychoterapeutą, wykładowcą akademickim i
facylitatorem prospołecznym. Doświadczenie kliniczne zdobywał między innymi w Klinice Psychiatrii i
Ambulatorium Psychoterapeutycznym Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji, Szpitalu
Powiatowym oraz Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Śremie. Obecnie kieruje
pracą zespołu Ośrodka Terapii Poznawczych i Behawioralnych w Poznaniu. W pracy klinicznej i
naukowej specjalizuje się w nowych formach terapii opartych na dowodach naukowych. Prowadzi
szkolenia zawodowe dla specjalistów w Polsce i za granicą. Jest założycielem, byłym
przewodniczącym i obecnym członkiem Zarządu Stowarzyszenia ACBS Polska oraz członkiem Rady
Fundacji Psycho-Edukacja. W pracy prospołecznej nadzoruje liczne krajowe i międzynarodowe
projekty edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego.

Diana Singh – absolwentka Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, członkini
zarządu Fundacji Psycho-Edukacja, członkini zarządu ACBS Polska, należy do kręgów zarządczych
Prosocial Schools. Jest psycholożką, terapeutka w szkoleniu ACT (Terapii Akceptacji i Zaangażowania),
facylitatorką procesów prospołecznych, pedagożką, nauczycielką muzyki specjalizującą się w
brazylijskich orkiestrach bębniarskich, wokalistką, mama dwójki przedszkolaków. W Fundacji
Psycho-Edukacja prowadzi terapię indywidualną z młodzieżą i dorosłymi oraz warsztaty
psychologiczne między innymi dla młodzieży, nauczycieli i psychologów.

📑WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Zatrudnienie w warszawskiej placówce oświatowej;
2. Wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego;
3. Pozytywne przejście rozmowy rekrutacyjnej.


📑REGULAMIN: https://drive.google.com/file/d/1hOzl9kWlx9Va2iLEP4Sih-XFEZ52MZ9P/view?fbclid=IwAR3vd9dt1zpsFvWkGQK2S2vzXL3A6E-m3NwtEatsDckeSX06UXdbKLYTeWk

📑FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi2DGorbSK1unDVVvU-LKF59FsPlNRkr8FS-fFnKcyFK1KNQ/viewform

📑 KOSZT: Uczestnictwo w kursie jest darmowe, dzięki finansowaniu przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *