Zasady konsultacji psychologicznych w Fundacji Psycho-Edukacja

Zasady udzielania pomocy psychologicznej w Fundacji Psycho-Edukacja

 1. Przed rozpoczęciem programu pomocowego zapraszamy rodzinę do odbycia 3 konsultacji wstępnych. Pozwolą one na sformułowanie opisu problemu oraz stworzeniu planu pomocy dziecku i rodzinie.
 2. Pierwsza konsultacja przeznaczona jest dla rodziców/opiekunów dziecka. Poświęcimy na niej czas na przyjrzenie się sytuacji rodzinnej młodej osoby, diagnozie jej problemów z perspektywy rodziców/opiekunów oraz poznaniu historii dziecka.
  • Na dwa tygodnie przed wyznaczoną konsultacją dostaną Państwo e-maile z ankietą, którą prosimy wypełnić i odesłać najpóźniej na tydzień przed konsultacją. Dzięki temu osoba prowadząca konsultację pozna część waszej historii i będzie mogła przygotować się do konsultacji.
  • Na dwa tygodnie przed wyznaczoną konsultacją dostaną Państwo również wzór kontraktu pomocowego, który zawieramy z dzieckiem i jego rodziną. Będziecie się mogli z nim zapoznać i zapoznać z nim swoje dziecko. Kontrakt nie podlega negocjacji, ale psycholog konsultujący chętnie omówi z Państwem wszelkie wątpliwości. 
  • Konsultacja trwa 1,5 godziny. 
 3. Druga konsultacja przeznaczona jest dla dziecka. Osoba prowadząca konsultację będzie mogła poznać sposób funkcjonowania młodej osoby oraz poznać jej punkt widzenia. 
  • Konsultacja jest poufna – opiekunowie mają dostęp do wniosków osoby prowadzącej konsultację.
  • Konsultacja trwa 45 minut. 
 4. Po drugiej konsultacji zespół Fundacji Psuycho-Edukacja (FP-E) opracowuje plan pomocy. Pomoc w problemach psychologicznych młodych ludzi często związana jest z wypracowaniem całościowego planu działań, uwzględniającego – między innymi – wsparcie psychologiczne rodziców/opiekunów; konsultacje lub warsztaty umiejętności wychowawczych, terapię par; terapię rodzinną; terapię dziecka; uczestnictwo dziecka w innych formach aktywności (terapia grupowa, rozwój własnych zainteresowań), interwencję w środowisku szkolnym, dalsze badania psychologiczno-pedagogiczne, konsultacja psychiatryczna.
 5. Plan pomocy będzie zawierał również wskazanie osób z zespołu FP-E, które będą go realizowały.
 6. Pomoc psychologiczna będzie świadczona przez osoby z zespołu  FP-E, niekoniecznie przez osoby konsultujące.  
 7. W trakcie trzeciej konsultacji trwającej 1,5 godziny, zostanie przedstawiony plan pomocy dziecku i rodzinie. Najpierw rodzicom/opiekunom, później całej rodzinie. Wspólne zaakceptowanie omówionego planu przez rodzinę i konsultanta_tkę jest warunkiem współpracy z FP-E.

W trakcie konsultacji:

 1. omawiamy plan pomocy z rodzicami/opiekunami. Po ustaleniu wspólnego planu pomocy przekazujemy tę informację dziecku w obecności rodziców;
 2. w razie potrzeby rozmawiamy o sprawach budzących wątpliwości;
 3. omawiamy ogólny kontrakt obowiązujący obie strony w czasie udzielania pomocy dziecku i rodzinie. 

Kontrakt terapeutyczny

Kontrakt terapeutyczny

 1. Terapia jest poufna. Terapeuta_ka ją prowadząca nie może udzielać żadnych informacji o treściach przekazywanych przez osobę, z którą pracuje.
 2. Od zasady poufności przewidziane są dwa wyjątki:
  • W przypadku osoby niepełnoletniej opiekunowie mogą pytać o ogólny stan psychologiczny młodej osoby. Często (zwłaszcza w przypadku młodszych dzieci) są zachęcani do aktywnego udziału w terapii. Jednak nie otrzymują oni nigdy dokładnej informacji o przeprowadzanych rozmowach. Ponadto, wszystkie informacje przekazane przez rodziców/opiekunów terapeucie_tce muszą zostać ujawnione osobie niepełnoletniej. Terapeuci nie mogą mieć wspólnych tajemnic z rodzicami.
  • Jeżeli życie lub zdrowie młodej osoby jest zagrożone terapeuta_ka może podjąć decyzję o ujawnieniu prezentowanych treści na terapii. Jeżeli dowiadujemy się, że młoda osoba jest krzywdzona, w świetle prawa musimy podjąć interwencję na rzecz zaprzestania przemocy.
 3. Terapia nie jest wychowaniem, nie realizuje potrzeb rodziców, a cele i potrzeby osoby podlegającej terapii. W jej trakcie pracujemy nad konkretnymi problemami psychologicznymi dziecka i uczymy je nowych umiejętności psychologicznych. W trakcie terapii osoby niepełnoletniej terapeuci mogą pracować jedynie nad problemami zgłaszanymi przez tę osobę. 
 4. Sesja terapeutyczna trwa od 45 do 50 minut.
 5. Na początku terapii umawiamy się na pewien czas jej trwania. Przy czym długość terapii może zostać wydłużona w zależności od potrzeb i dalszych umów rodziców/opiekunów dziecka.
 6. W przypadku terapii komercyjnych sesja odbywa się jedynie po jej uprzednim opłaceniu.
 7. Wizytę można odwołać najpóźniej na dzień roboczy przed jej terminem. Odwołanie wizyty w dniu wizyty jest równoznaczne z poniesieniem normalnej opłaty za sesje.
 8. W przypadku osób niepełnoletnich, których rodzice zgodzą się na to, żeby samodzielnie przychodziły na wizyty, nieprzyjście na wizytę i jej wcześniejsze nieodwołanie skutkuje powiadomieniem rodziców/opiekunów o nieobecności.
 9. Na samodzielne przychodzenie dziecka na spotkania i powrót do domu rodzic wyraża zgodę na piśmie.
 10. Jeżeli plan terapii obejmuje więcej oddziaływań terapeutycznych niż tylko terapię indywidualną dziecka, rodzice mogą wyrazić zgodę, żeby terapeuci opiekujący się rodziną mogli wymieniać się między sobą informacjami. Taka zgoda zwykle ułatwia planowanie interwencji terapeutycznych i do niej zachęcamy. Bez niej terapeutów będzie obowiązywać zasada poufności. 
 11. Jeżeli   Państwa zadaniem w kontrakcie powinny pojawić się inne punkty, które powinny znaleźć się w kontrakcie, będziecie mogli je omówić z osobami, które bezpośrednio będą z Wami pracować. Powyższe punkty są jedynie ramą, która określa zasady udzielania pomocy psychologicznej w Fundacji Psycho-Edukacja.