Jolanta Rosińska-Włodarczyk

dr Jolanta Rosińska-Włodarczyk – psycholog, etyk, na pierwszym roku psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Psychoterapii Crescentia w Warszawie. Jest autorką publikacji naukowych i popularnonaukowych, dwóch książeczek dla dzieci oraz rodziców i nauczycieli – „Jak stroiciel uratował pianino Pomponów” oraz współautorką – „Mam zespół Aspergera”. Początkowo wykładowca akademicki (UKSW: Etyka Zawodu Psychologa, Psychologia Emocji i Motywacji, Psychologia Społeczna, Psychologia Osobowości, APS: Diagnoza Kliniczna i inne uczelnie). Prywatnie mama trzech synów, w tym bliźniaków, co pozwala na codzienną refleksję nad skutecznością czy sensownością zaproponowanych w literaturze fachowej pomysłów na oddziaływania wychowawcze czy korygujące trudne zachowania. Uprawiała wyczynowo tenis stołowy i dalej lubi zagrać w ping-ponga. Pasjonuje się literaturą piękną, poezją, językiem włoskim, wycieczkami rowerowymi w okolicach Zalewu Zegrzyńskiego. 


Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Ukończyła psychologię oraz etykę na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktoryzowała się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – praca pt. “Uczuciowe wyznaczniki zachowań pomocnych”. Ukończyła Terapię poznawczo – behawioralną dzieci i młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie, Trening Zastępowania Agresji ART, Racjonalna Terapia Zachowania – CPI, Poznań, Warsztaty dla dobrych rodziców – Poza Schematami; w listopadzie 2021 rozpoczęła czteroletnią Szkołę Psychoterapii Crescentia. Uczestniczyła w wielu innych szkoleniach z racji nieustannego doskonalenia się zawodowego. Posiada bogatą bibliotekę z literaturą fachową z racji śledzenia najnowszej literatury i pogłębiania wiedzy oraz umiejętności. Pracuje w szkole podstawowej oraz prywatnym gabinecie.  Współpracowała między innymi z Muzeum Narodowym współtworząc warsztaty pt. Emocje w sztuce i sztuka w emocjach czy Centrum CBT w Warszawie – grupy terapeutyczne, szkołą demokratyczną ADE w Chotomowie – warsztaty dla dobrych rodziców, Muzeum Historii Warszawy – warsztaty dotyczące rozwiązywania konfliktów i przeciwdziałania wykluczeniu dla uczniów szkoły podstawowej (program autorski, współautorstwo).


Prowadzi poradnictwo wychowawcze w formie indywidualnej oraz warsztatowej – w oparciu o materiały tzw. przyjaznej terapii behawioralnej opracowanej przez Fundację Poza Schematami – Warsztaty dla dobrych rodziców. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży z naciskiem na kształtowanie kompetencji emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, poznawczych. Prowadzi Klub Twórczego Konstruktora Lego dla dzieci w wieku szkolnym – oparty na treningu twórczości, wykorzystuje w pracy nad umiejętnościami społecznymi i komunikacyjnymi klocki oraz gry edukacyjne. Wspiera ludzi w sytuacjach trudnych, przeciążających, tragicznych. 

W Fundacji Psycho – Edukacja zajmuje się analizą i promowaniem najnowszej lub wartościowej literatury z dziedziny trzeciej fali psychoterapii oraz książek wspierających rozumienie dzieci i młodzieży  oraz rozwój psychologów, psychoterapeutów. Współprowadziła w duecie trenerskim warsztaty dotyczące dobrostanu nauczycieli w nurcie psychoterapii ACT. 


Zapisy

fundacja@fp-e.pl

tel. 605-079-929 (godz. 16-20)