Studium Terapii Akceptacji i Zaangażowania ACT w pracy z dziećmi i młodzieżą

Podobno to co nienazwane nie istnieje,
Podobno nazywanie rzeczy po imieniu jest bardzo ważne,
Podobno na początku było słowo.
Dostajemy wiele maili z pytaniami o treści omawiane podczas zjazdów, na rozmowach kwalifikacyjnych często słyszymy – “Gdybym wiedziała_a, że to będzie aż tak ACT’owe zapisał_ała bym się wcześniej.”
Dlatego stworzyliśmy nową, bardziej adekwatną nazwę naszego Studium CBS. – teraz to
 
🟣Studium Terapii Akceptacji i Zaangażowania ACT w pracy z dziećmi i młodzieżą.🟣
Tą nazwą chcemy jasno dać światu znać, że jesteśmy bardzo ACT’owi w pracy, przekazywaniu wiedzy, podejściu do świata, relacjach i życiu. Działamy w zgodzie z wyznawanymi wartościami; mamy duże doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą, osobami wchodzącymi w dorosłość, młodymi dorosłymi oraz rodzicami/opiekunami i osobami pracującymi w szkołach.
W związku z tą zmianą…
❗przesuwamy rozpoczęcie Studium na październik. Rekrutacja potrwa do 20.X.
 
Jeśli chcesz:
🟣 poznać i doświadczyć narzędzi Terapii Akceptacji i Zaangażowania…
🟣 rozwinąć swój warsztat pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
🟣 dowiedzieć się jak wspierać rozwój i edukację psychologiczną w placówkach oświaty i poza nimi.
 
Zgłoś się do nas: https://tinyurl.com/3w24aarz
Regulamin studium: -> Kilknij tutaj <-
 
Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc – serdecznie zapraszamy z nadzieją, że zmiana nazwy ułatwi Wam podjęcie decyzji.

Prezentowane studium jest pierwszym w Polsce całościowym kursem edukacji psychologicznej dzieci i młodzieży opartej na założeniach kontekstualnych nauk o zachowaniu. Będziemy w nim prezentować podstawowe założenia tego podejścia, wyniki badań naukowych oraz wybrane metody pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami oraz osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Kontekstualne nauki o zachowaniu (CBS) są obecnie najszybciej rozwijającym się i najbardziej obiecującym podejściem w psychologii i psychoterapii. Odchodzi się w nich od diagnoz psychiatrycznych (nozologicznych), zamiast tego skupiamy się na konkretnych problemach ludzi, z którymi pracujemy oraz kontekście, w jakim te problemy się pojawiają. Temu podejściu przyświeca myśl, że cierpienie psychiczne nie jest reakcją patologiczną, a odpowiedzią na niesprzyjające warunki życia, połączoną ze sztywnymi sposobami reagowania na nie. Dzięki holistycznemu podejściu do zdrowia psychicznego możliwe jest wdrażanie idei nauczania równoległego na poziomie szkoły czyli jednoczasowego przekazywania wiedzy przedmiotowej oraz kształtowania umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów. Program ten jest nastawiony na profilaktykę wczesną i pierwotną zdrowia psychicznego, to znaczy nie jest nastawiony na leczenie konkretnych zaburzeń, ale przekazywanie wiedzy i umiejętności, jak się przed nimi chronić. Jest to nowatorskie podejście na gruncie polskim. 

Przedstawiony poniżej program studium jest już czwartą edycją naszego kursu. Poprzednie edycje realizowane w m. st. Warszawa
we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń objęły łącznie 55 pracowników placówek oświatowych. 

Zapraszamy do zapoznania się z programem.  

dr Konrad Ambroziak i Hubert Czupała

➔ Poprawa jakości i dostępności pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży. 

➔ Upowszechnienie współczesnych koncepcji naukowych w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

➔ Podniesienie kompetencji wychowawczych szkolnych zespołów ds. profilaktyki zdrowia psychicznego oraz wyposażenie ich w niezbędną wiedzę i umiejętności do przeprowadzania zajęć. 

➔ Wyposażenie uczestników szkolenia w niezbędne narzędzia pracy własnej, pomagające rozwijać umiejętności psychologiczne oraz przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. 

➔ Stworzenie lokalnych grup interwizyjnych monitorujących dalszą pracę i wspierających uczestników po zakończeniu studium.

➔ Tworzenie i wdrażanie w miejscu pracy scenariuszy zajęć edukacji psychologicznej. 

➔ Badanie efektów wprowadzonego projektu. 

Studium przeznaczone jest dla:

 • nauczycieli
 • coachów,
 • lekarzy,
 • nauczycieli,
 • pedagogów,
 • pracowników socjalnych,
 • profilaktyków,
 • psychologów,
 • psychoterapeutów,
 • specjalistów i specjalistek pracujących z drugim człowiekiem,
 • trenerów pracujących z dziećmi, młodzieżą i osobami wchodzącymi w dorosłość.

Studium obejmuje 15 zjazdów tematycznych.  Zajęcia planowane są na soboty i niedziele, od godziny 9.00 do godziny 17.00 (łącznie z przerwami obiadowymi i kawowymi). Łącznie jest to 240 godzin dydaktycznych. 

Planujemy utworzyć dwie grupy, których zajęcia odbywać się będą stacjonarnie w Warszawie i Poznaniu. 

Maksymalna liczba uczestników to 26 osób. 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikaty, które wydawane są na podstawie frekwencji oraz pozytywnej oceny uzyskanej z wykonanego w trakcie szkolenia projektu. Materiały szkoleniowe udostępnione będą w formie elektronicznej. 

Całkowity koszt uczestnictwa w studium wynosi 9570 zł od osoby
Warunkiem uczestnictwa w tym Studium jest uiszczenie 1298 zł (opłata za pierwszy i ostatni zjazd)
w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości o wyniku rekrutacji.
Pierwszy zjazd Studium odbędzie się 28.10.2023.

Cena zawiera opłaty administracyjne, koszty honorariów trenerów, organizację i wynajem pomieszczeń dydaktycznych. Szczegóły opłat zawarte zostały w regulaminie.

 Tytuł warsztatuWarszawaPoznań
1Etyka i podstawowe założenia filozoficzne fundujące CBS28-29 października 20234-5 listopada 2023
2Diagnoza nozologiczna vs funkcjonalna + psychologia rozwojowa25-26 listopada 20239-10 grudnia 2023
3Praca oparta na wartościach9-10 grudnia 202313-14 stycznia 2024
4DNA-V i praca z nastolatkami (wprowadzenie)20-21 stycznia 202410-11 lutego 2024
5Rozwijanie postrzegania samego siebie  i praca z zachowaniami prospołecznymi24-25 luty 20249-10 marzec 2024
6Wprowadzenie do zajęć projektowych/superwizja23-24 marca 202413-14 kwietnia 2024
7Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży20-21 kwietnia 202411-12 maja 2024
8Krzywdzenie dziecka i interwencja prawna18-19 maja 20248-9 czerwca 2024
9Uważne rodzicielstwo22-23 czerwca 20247-8 września 2024
10Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach21-22 września 20245-6 października 2024
11Good behaviour game dla młodszych dzieci19-20 października 20249-10 listopada 2024
12Superwizja/zajęcia projektowe23-24 listopada 20247-8 grudnia 2024
13Self-practice self-reflection20-21 grudnia 202411-12 stycznia 2025
14Praca w relacji terapeutycznej (elementy FAP, Mindfulness for two, elementy DBT)25-26 stycznia 20258-9 lutego 2025
15Podsumowanie pracy, prezentacja projektów  
 1. Etyka i podstawowe założenia filozoficzne kontekstualnych nauk o zachowaniu
 2. Całościowy model zdrowia psychicznego: diagnoza nozologiczna vs funkcjonalna. Psychologia rozwojowa
 3. Nauczanie równoległe, czyli praca szkolna oparta na wartościach
 4. DNA-V i praca z nastolatkami (wprowadzenie)
 5. Trening rozwijania postrzegania samego siebie. Trening elastycznego postrzegania społecznego.
 6. Superwizja
 7. Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży
 8. Krzywdzenie dziecka i interwencja prawna
 9. ACT w uważnym rodzicielstwie
 10. Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Elementy Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ),
 11. Gry i zabawy w dobre zachowania oraz interwencje dla młodszych dzieci
 12. Zajęcia projektowe
 13. Self-practice self-reflection
 14. Praca w relacji terapeutycznej (elementy FAP, Mindfulness for two, elementy DBT)
 15. Prezentacja i ocena zadań projektowych, ewaluacja szkolenia i uroczyste zakończenie kursu

Wszyscy prowadzący są członkami stowarzyszenia ACBS Polska, które jest polskim oddziałem światowej organizacji Association of Contextual Behavior Science. 

 

Działalność stowarzyszenia poświęcona jest łagodzeniu ludzkiego cierpienia i poprawie dobrostanu człowieka poprzez badania i praktykę opartą na kontekstualnej nauce o zachowaniu. Stowarzyszenie dokłada starań, by promować w Polsce i rozwijać społeczność naukowców, badaczy, wykładowców i praktyków pracujących w sposób zespołowy, otwarty, samokrytyczny, wolny od prześladowań oraz otwarty na wiedzę, co ma służyć maksymalizacji korzyści dla innych ludzi.

dr Konrad Ambroziak – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, terapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor terapii poznawczo-behawioralnej, terapeuta motywujący, superwizor i trener Dialogu Motywującego, terapeuta terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego oraz Stowarzyszenia ACBS Polska. Prezes Fundacji Psycho-Edukacja.
Pracuje z nastolatkami, młodymi dorosłymi i osobami dorosłymi. Jest autorem artykułów i książek dotyczących terapii poznawczo-behawioralnej oraz problemów etycznych i społecznych. Zafascynowany III falą terapii behawioralnych, filozofią starożytnej Grecji i buddyzmem. 

Hubert Czupała – psychoterapeuta, wykładowca akademicki, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu im. Jana Gutenberga w Moguncji oraz Szkoły Psychoterapii CBT EDU w Warszawie. Był przewodniczącym Stowarzyszenia Association for Contextual Behavioral Science Polska. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Klinice Psychiatrii i Ambulatorium Psychoterapeutycznym Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji, Szpitalu Powiatowym oraz Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Śremie. Obecnie kieruje pracą zespołu Ośrodka Terapii Poznawczych i Behawioralnych w Poznaniu. W pracy klinicznej i naukowej specjalizuje się w nowych formach terapii opartych na dowodach naukowych. Prowadzi szkolenia zawodowe dla specjalistów w Polsce i za granicą. We współpracy z takimi instytucjami jak Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny oraz Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego realizuje projekty edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego. 

Mateusz Fudali – psycholog i psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Psychologię studiował na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Ukończył również Stosowaną Analizę Zachowania na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach (2018), Przygotowanie Pedagogiczne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej (2017) oraz Oligofrenopedagogikę w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (2017). Należy do stowarzyszenia zrzeszającego klinicystów oraz badaczy Association for Contextual Behavioral Science (ACBS).
Pracuje z młodzieżą oraz dorosłymi. Na co dzień prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną we Wrocławiu i Oleśnicy, pracuje także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Specjalizuje się przede wszystkim w modelu terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz w Stosowanej Analizie Zachowania (SAZ). W swojej pracy wykorzystuje strategie wywodzące się z podejścia ACT czyli techniki oparte na akceptacji, współczuciu oraz uważności. W pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi zaburzeniami rozwoju korzysta również z elementów Stosowanej Analizy Zachowania. Obecnie jest w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej. 

 

Sebastian Korfel – psycholog i psychoterapeuta (ACT, CFT, CBT). Obecnie prowadzi prywatną praktykę psychologiczną w Dąbrowie Górniczej. Na co dzień pracuje jako psychoterapeuta dzieci i młodzieży w terapii środowiskowej. Jest wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu terapii akceptacji i zaangażowania oraz w ramach studiów podyplomowych na kierunku doradztwo zawodowe w Wyższej Szkole Humanitas. Głównymi nurtami, w których pracuje, są terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz terapia skoncentrowana na współczuciu (CFT). 

Natalia Liszewska – doktor psychologii, certyfikowana psychoterapeutka (cert. 527), pasjonatka samorozwoju. W swojej pracy korzysta z wielu podejść, łączy terapię poznawczo-behawioralną z podejściem systemowym; bliska jest jej twórczość Brené Brown. Obecnie zafascynowana jest III falą terapii poznawczo-behawioralnych, szczególnie koncepcją akceptacji i zaangażowania oraz Self-Compassion. Jej droga rozwoju systematycznie zbacza w kierunku uważnego rodzicielstwa, porozumienia bez przemocy, myśli Jespera Juula oraz skandynawskiego modelu edukacji. 

Agnieszka Wroczyńska – certyfikowana superwizorka psychoterapii poznawczo-behawioralnej (certyfikat PTTPiB nr 60), psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat PTTPiB nr 258), magister filozofii i psychologii, absolwentka studiów z zakresu seksuologii. Obecnie przygotowuje się do uzyskania certyfikatu terapeuty schematów.
Podyplomowo kształciła się w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS: ukończyła dwuletnie studia z zakresu seksuologii klinicznej, czteroletnie studia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz studia z superwizji poznawczo-behawioralnej. Odbyła staże kliniczne: w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie pod kierownictwem dr. Czernikiewicza oraz w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku.
Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej oraz Associacion For Contextual Behavioral Science. Zasiada w komisji rewizyjnej polskiego chapteru ACBS.

 

Diana Singh – psycholożka, terapeutka specjalizująca się w terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), facylitatorka procesów prospołecznych, pedagożka, nauczycielka muzyki specjalizująca się w brazylijskich orkiestrach bębniarskich, wokalistka. Absolwentka Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie oraz studiów podyplomowych na kierunkach: przygotowanie pedagogiczne oraz nauczanie muzyki.
Ukończyła szkolenie z terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) w nurcie kontekstualnych nauk o zachowaniu (CBS), a także trening facylitatorski procesów prospołecznych w międzynarodowej organizacji Prosocial World.
Ma kilkunastoletnie doświadczenie jako tutorka indywidualna oraz wieloletnie jako nauczycielka w szkole międzynarodowej z wykładowym angielskim.
Należy do kręgów zarządczych filii: Prosocial Schools oraz Prosocial Youth. Członkini zarządu ACBS Polska, polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Kontekstualnych Nauk o Zachowaniu. Jest członkinią zarządu Fundacji Psycho-Edukacja. W Fundacji Psycho-Edukacja prowadzi terapię indywidualną z młodzieżą i dorosłymi oraz warsztaty psychologiczne między innymi dla młodzieży, nauczycieli i psychologów. Zajmuje się również edukacją psychologiczną w nurcie kontekstualnych nauk o zachowaniu (CBS) oraz prospołecznością w edukacji.

 

Anna Tulczyńska – psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, tutorka. Certyfikowana psychoterapeutka (certyfikat 375), członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, realizując specjalizacje: psychoterapia i psychologia wychowawcza, a także dwuletnie Studium socjoterapii i pomocy psychologicznej oraz dwuletni kurs Podstawy profesjonalnej pomocy psychologicznej w Laboratorium Psychoedukacji.
Jest absolwentką czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT. Ukończyła studium Dialogu Motywującego.
Odbyła dwuletni staż w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Od ukończenia studiów stale doskonali swoje umiejętności – ma za sobą kilka tysięcy godzin szkoleń.
Pracuje w jednym z renomowanych warszawskich liceów. Współpracowała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i prywatnymi gabinetami psychoterapii.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji o tematyce psychologicznej dla rodziców, wychowawców i nauczycieli, ma na swoim koncie eksperckie wystąpienia w radio i telewizji, oraz liczne webinary. Pracuje z wykorzystaniem terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). Zajmuje się psychoterapią indywidualną dzieci i młodzieży.
W programie tutoringowym wspiera młodych ludzi w poznawaniu samego siebie, określeniu wyznawanych wartości, tworzeniu planów edukacyjnych i życiowych. Pracując z rodzicami pomaga poprawić relacje z dziećmi. Wspiera także kobiety po porodzie.
Jest członkiem zarządu Fundacji Psycho-Edukacja. W Fundacji konsultuje dzieci i młodzież w wieku 5–18 lat oraz dorosłych. Prowadzi terapię indywidualną, tutoring dla młodzieży, poradnictwo dla rodziców, zajęcia warsztatowe podnoszące umiejętności wychowawcze i szkolenia dla nauczycieli.

 

Michał Maciejak – terapeuta pracujący metodami terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), certyfikowany arteterapeuta (57/2021), dramaterapeuta (3/2023), trener i superwizor metody dramy, pedagog, wykładowca akademicki.
Ukończył studia licencjackie na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (kierunek: Pedagogika w zakresie prewencji patologii i zagrożeń społecznych), studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim (kierunek: Pedagogika w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej), całościowe czteroletnie szkolenie z dramaterapii (1190 godzin) w Polskim Stowarzyszeniu Dramaterapii oraz półtoraroczne studium Edukacja psychologiczna w szkole w oparciu o kontekstualne nauki o zachowaniu (CBS).
Aktualnie jest studentem czteroletniej szkoły psychoterapii w nurcie III fali terapii behawioralnych Behawioralnie.pl.
Uczestniczył w wielu szkoleniach i warsztatach z zakresu dramy i dramaterapii m.in. Teatru ze Społecznością, Rainbow of Desire, Bibliodramy, Storytellingu oraz III fali terapii behawioralnych z zakresu terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), modelu DNA-V oraz kontekstualnych nauk o zachowaniu (CBS).
Współpracuje z UNHCR, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, NGO (Fundacją Owoc Spotkania, Drama Way, Fundacją Chrześcijańską NEBO, Federacją Rosa), Liderami i Liderkami NGOsów przeciwdziałających przemocy ze względu na płeć z całej Europy, a także firmami, wydawnictwami, szkołami, uczelniami, samorządami, kuratorami, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, zespołami interdyscyplinarnymi na terenie całej Polski.
Współtworzył projekt Teatru Forum: „Scena dla Twardziela” – o kulturowych wzorcach męskości oraz „Cztery ściany” – o wpływie komunizmu na życie jednostki w czasach PRL. Przeprowadził ponad 10000 godzin warsztatów i szkoleń oraz 550 webinarów.
Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i osobami wchodzącymi w dorosłość.
Prowadzi terapię, poradnictwo dla nauczycieli, rodziców i opiekunów prawnych, warsztaty i treningi podnoszące umiejętności wychowawcze i społeczne oraz kompetencje kluczowe. Występuje jako ekspert w radiu i telewizji.
Jest członkiem zarządu Fundacji Psycho-Edukacja.

 

Paulina Forystek – psycholożka, dyplomowana seksuolożka, trenerka umiejętności psychologicznych oraz kompetencji wychowawczych, mediatorka.
Jest absolwentką Seksuologii klinicznej oraz Psychologii klinicznej i zdrowia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS oraz absolwentką certyfikowanej szkoły mediacji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Ukończyła także Psychologię kryminalistyczno-śledczą w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach oraz studium Edukacja psychologiczna w szkole w oparciu o kontekstualne nauki o zachowaniu (CBS).
Pracuje w przedszkolu integracyjnym. Prowadziła zajęcia z dziećmi w formie indywidualnej i grupowej (TUS), poradnictwo psychologiczne dla rodziców oraz nauczycieli; obecnie wspiera, konsultuje i interwizuje pracę nauczycieli, przeciwdziałając wypaleniu zawodowemu poprzez powiększanie elastyczności psychologicznej.
Doświadczenie zawodowe zdobywała także podczas dyżurów w ogólnopolskim telefonie zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym oraz stażu na Oddziale Chorób Afektywnych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
W pracy na pierwszym miejscu stawia szacunek wobec człowieka, niezależnie od jego wyznania, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej.
Czerpie głównie z terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), z teorii psychoanalitycznych, a także z terapii egzystencjalnej.
W Fundacji pracuje z młodzieżą oraz osobami dorosłymi, prowadzi mediacje i konsultacje dla rodziców, także tych, którzy chcą uwolnić się od stosowania przemocy.

 

 Jolanta Rosińska-Włodarczyk – psycholożka, etyczka, doktor nauk humanistycznych, terapeutka w trakcie czteroletniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Crescentia w Warszawie. Ukończyła psychologię oraz etykę na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracowała jako wykładowca akademicki (UKSW: Etyka Zawodu Psychologa, Psychologia Emocji i Motywacji, Psychologia Społeczna, Psychologia Osobowości, APS: Diagnoza Kliniczna). Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Jest absolwentką kursów Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie; Trening Zastępowania Agresji ART.; Racjonalna Terapia Zachowania – CPI w Poznaniu; Warsztaty dla dobrych rodziców – Poza Schematami. Ukończyła studium Edukacja psychologiczna w szkole w oparciu o kontekstualne nauki o zachowaniu (CBS). Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych, dwóch książeczek dla dzieci oraz rodziców i nauczycieli – „Jak stroiciel uratował pianino Pomponów” oraz współautorka publikacji „Mam zespół Aspergera”. Pracuje w szkole podstawowej oraz w gabinecie, prowadzi poradnictwo wychowawcze w formie indywidualnej oraz warsztatowej. Pracuje w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), dialogu motywującego.
Wspiera ludzi w sytuacjach trudnych, przeciążających, tragicznych. Współpracowała między innymi z Muzeum Narodowym, z Centrum CBT w Warszawie, szkołą demokratyczną ADE w Chotomowie, Muzeum Historii Warszawy, prowadząc grupy terapeutyczne, warsztaty i programy rozwiązywania konfliktów i przeciwdziałania wykluczeniu. Współprowadziła w duecie trenerskim warsztaty dotyczące dobrostanu nauczycieli w nurcie terapii akceptacji i zaangażowania (ACT).
W Fundacji Psycho-Edukacja prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży z naciskiem na kształtowanie kompetencji emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, poznawczych.

Fundacja Psycho-Edukacja 

Fundacja Psycho-Edukacja powstała, aby promować zdrowie psychiczne w polskich placówkach oświatowo-wychowawczych. Dziś takich działań brakuje, co jest szczególnie niepokojące w obliczu gwałtownie rosnącego odsetka negatywnych zjawisk wśród dzieci i młodzieży, w tym samobójstw. 

https://fp-e.pl/ 

adres e-mail: kontakt@fp-e.pl 

Ośrodek Terapii Poznawczych i Behawioralnych 

Ośrodek oferuje indywidualną pomoc psychoterapeutyczną oraz wsparcie i ofertę szkoleniową dla firm i placówek oświatowych. Wierzymy, że dzięki współpracy i stosowaniu naukowo potwierdzonych metod jesteśmy w stanie skuteczniej realizować działania na rzecz promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych na terenie Wielkopolski. 

https://otpb.pl/ 

adres e-mail: otpbpoznan@gmail.com 

ACBS Polska 

Stowarzyszenie Association of Contextual Behavior Science Polska jest polskim oddziałem światowej organizacji Association for Contextual Behavioral Science. Zajmujemy się promocją i rozwojem terapii akceptacji i zaangażowania,  kontekstualnych nauk o zachowaniu oraz teorii ram relacyjnych. 

https://acbs.pl/ 

adres e-mail: acbs.polska@gmail.com

Regulamin uczestnictwa w studium: 

„Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) w pracy z dziećmi i młodzieżą.”

 

 1.     Regulacje ogólne

1.1.  Kurs jest prowadzony przez Fundację Psycho-Edukacja, zwaną dalej Organizatorem.

1.2.  Kurs przeznaczony jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w ramach dostarczania im pomocy psychologicznej czy edukacyjnej i chcących poszerzyć swoją wiedzę psychologiczną w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem: (dietetyków, lekarzy, nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, profilaktyków, psychologów, psychoterapeutów, specjalistów i specjalistek pracujących z drugim człowiekiem.

1.3.   Osoby te zwane są dalej osobami uczestniczącymi.

1.4.  Szkolenia odbywają się stacjonarnie:

1.4.1. w Warszawie w siedzibie Fundacji Psycho-Edukacja, ul Targowa 45 lok 13;

1.4.2. w Poznaniu – miejsce zostanie podane po 20 października 2023 roku;

1.5.  W razie regulacji ustawowej związanej z możliwymi lockdownami Organizator zastrzega możliwość zmiany formy szkolenia na szkolenie on-line prowadzone na platformie ZOOM.

 1.     Zasady rekrutacji

2.1.  Kurs przeznaczony jest dla grupy od 22 do 26 osób.

2.2.  Warunkiem uczestnictwa w kursie jest odbycie rozmowy rekrutacyjnej. Celem rozmowy jest sprawdzenie motywacji osób zainteresowanych oraz omówienie szczegółów związanych z kursem.

2.3.  Cena rozmowy rekrutacyjnej wynosi 100 zł. Opłatę należy uiścić na konto Fundacji. W przypadku nieuiszczenia opłaty rozmowa nie odbędzie się.

2.4.  Zapisy na rozmowy rekrutacyjne odbywają się w formie elektronicznej. Osoby zainteresowane wypełniają i przesyłają formularz rejestracyjny oraz umawiają się na spotkanie rekrutacyjne.

2.5.  Wypełnienie i przesłanie formularza nie są równoznaczne z przyjęciem na rozmowę. Potwierdzeniem jest wiadomość elektroniczna przesłana przez Organizatora na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail (prosimy sprawdzać folder SPAM!).

2.6.  Rozmowa trwa do 30 min. i jest prowadzona on-line.

2.7.  Osoby biorące udział w rozmowach rekrutacyjnych zostaną poinformowane o ich wynikach najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu. Stworzona zostanie również lista rezerwowa.

2.8.   Osoby z listy rezerwowej zostaną poinformowane o możliwości uczestnictwa w razie rezygnacji osób z listy podstawowej na tydzień przed rozpoczęciem kursu.

 1.     Zasady prowadzenia kursu

3.1.  Zajęcia prowadzone są metodą warsztatowo-doświadczeniową w małych grupach osób.

3.2.  Kurs składa się z 15 bloków tematycznych. Wykaz bloków tematycznych znajduje się w załączniku do regulaminu.

3.3.  Grupy mają charakter zamknięty. Zajęć nie można odrabiać z innymi grupami.

3.4.  Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele. Odbywają się od godziny 9.00 do 17.00 zgodnie z następującym harmonogramem:
9.00 – 10.30 I blok zajęć;
10.30 – 11.00 przerwa;
11.00 – 12.30 II blok zajęć;
12.30 – 13.30 przerwa;
13.30 – 15.00 III blok zajęć;
15.00-15.30 przerwa;
15.30 – 17.00 IV blok zajęć.

3.5.  Organizator zastrzega możliwość drobnych przesunięć w harmonogramie w związku z wymaganiami dydaktycznymi. Możliwe jest również skracanie przerw ale nie bardziej niż o połowę przeznaczonego czasu.

 1.     Zasady ukończenia kursu i certyfikacji

4.1.  Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia kursu jest udział w co najmniej 13 zjazdach oraz zaprezentowanie w ramach kursu wyników projektu przeprowadzonego przez osobę uczestniczącą.

4.2.  Certyfikat poświadcza umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w zakresie edukacji.

4.3.  W połowie kursu odbędą się pierwsze zajęcia projektowe, w trakcie których osoby uczestniczące zostaną zapoznane z charakterem projektu oraz warunkami jego zaliczenia. W trakcie ostatnich zajęć osoby uczestniczące zaprezentują wyniki swoich projektów.

4.4.  Projekt jest realizowany w grupach 2-4 osobowych. Polega on na przeprowadzeniu warsztatu, webinaru, grupy psychoedukacyjnej, grupy rozwojowej, projektu edukacyjnego związanego z tematyką kursu oraz poddaniu działania ewaluacji.

4.5.  Celem projektu jest promocja wiedzy i umiejętności związanych z kontekstualnymi naukami o zachowaniu.

4.6.  Organizator daje możliwość zaprezentowania najlepszych projektów na stronach ACBS Polska.

4.7.  Osoby, które nie spełnią wymogów umożliwiających uzyskania certyfikatu ukończenia kursu i potwierdzającego umiejętności korzystania z ACT w zakresie edukacji mogą dostać zaświadczenie o udziale w zajęciach, na których były obecne.

 1.     Opłaty

5.1.  Opłaty związane z uczestnictwem w kursie:

5.1.1. opłata rekrutacyjna 100 zł;

5.1.2. udział w jednym bloku zajęć 649 zł;

5.1.3. przed przystąpieniem do pierwszych zajęć osoba uczestnicząca zobowiązana jest uiścić opłatę wpisową – 1298. Jest to opłata za pierwszy i ostatni zjazd.

5.2.  Opłaty należy uiszczać na konto Fundacji Psycho-Edukacja przed dostarczeniem usługi przez Organizatora. Numer konta:
96 1870 1045 2078 1062 5030 0001

5.3.  W tytule należy wpisać odpowiednio:

5.3.1. Opłata za rozmowę rekrutacyjną na kurs tACT1 z dnia…

5.3.2. Opłata wpisowa za kurs tACT1

5.3.3. Opłata za zajęcia w ramach kursu tACT1 w dniach…

5.3.4. Do nazwy należy dopisać miejsce, w jakim odbywa się kurs na przykład: Opłata za zajęcia w ramach kursu tACT1 w dniach… Poznań/Warszawa

5.4.  Płatności dokonane bez właściwego opisu mogą zostać niezaksięgowane, co może skutkować koniecznością poniesienia powtórnej opłaty.

5.5. Opłaty za zjazdy od 2-14  można wnosić w ratach:

 •  dwóch po  3795 PLN,
 •  piętnastu( za każdy zjazd oddzielnie) po 649 zł

 (warunkiem obligatoryjnym do uczestnictwa w zjeździe jest wysłanie potwierdzenia wpłaty przed zjazdem) 

Pierwszą należy wpłacić przed zajęciami odbywającymi się w listopadzie 2023, kolejną przed zajęciami odbywającymi się w czerwcu 2024. Dla opłaty ratalne obowiązuje 10 procentowa zniżka.

5.6.  Ostatnie zajęcia są zwolnione z opłat dla osób, które uiściły opłatę wpisową.

 1.     Rezygnacja z zajęć

6.1.  Osoba uczestnicząca w kursie może zrezygnować z niego najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem kursu. Tylko w tym przypadku dostanie zwrot opłaty wpisowej. Osobie, która zrezygnowała po tym terminie lub została przyjęta po tym terminie i zrezygnowała z uczestnictwa, zwrot wniesionej opłaty nie przysługuje.

6.2.  Osoby uczestniczące zobowiązują się do dokonania opłaty za wszystkie zajęcia w ramach kursu. Niemożność udziału w zajęciach nie zwalnia z opłaty.

6.3.  Osoby, które chcą otrzymać zaświadczenie o udziale w zajęciach, a nie mogą dostać certyfikatu ukończeniu kursu muszą uiścić opłatę za wszystkie zajęcia.

 1.     Postanowienia końcowe

7.1.  W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie regulacje Kodeksu Cywilnego.

Co nas wyróżnia spośród innych szkoleń?

Otwórz się na nowe możliwości rozwoju i dołącz do naszego wyjątkowego kursu, który łączy założenia terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz kontekstualnych nauk o zachowaniu. Dlaczego warto do nas dołączyć?

 1. Pracujesz w małej grupie. U nas nie zostaniesz anonimowym uczestnikiem. Nasze szkolenie odbywa się w niewielkiej grupie, liczącej maksymalnie 26 osób. Dzięki temu masz możliwość indywidualnego podejścia i bliskiej współpracy z innymi uczestnikami.
 2. Doświadczeni trenerzy. Podczas zjazdów będziesz miał/miała okazję współpracować z doświadczonymi trenerami. Nasi trenerzy nie tylko doskonale znają założenia kontekstualnych nauk o zachowaniu w Polsce, ale również mają praktyczne doświadczenie w pracy z ludźmi. Dzięki ich wiedzy i umiejętnościom otrzymasz solidne wsparcie i cenne wskazówki.
 3. Międzynarodowe uznanie. Utrzymujemy stały kontakt z organizacjami międzynarodowymi, które zajmują się terapią akceptacji i zaangażowania oraz kontekstualnymi naukami o zachowaniu. Nasze działania są rozpoznawane i doceniane przez te organizacje. Dołączając do naszego kursu, będziesz mieć pewność, że uczysz się od ekspertów, którzy są na bieżąco z najnowszymi trendami i badaniami w dziedzinie psychologii.
 4. Spotkanie informacyjne. Chcemy dać Ci możliwość bliższego zapoznania się z naszym projektem. Dlatego zapraszamy Cię na pierwsze spotkanie informacyjne, które odbędzie się 2 czerwca 2023 roku o godzinie 15:00. Konrad Ambroziak i Hubert Czupała, dumni ojcowie tego projektu, opowiedzą Ci trochę o pracy z ludźmi w oparciu o kontekstualny behawioryzm oraz przedstawią zasady udziału w kursie.
  Aby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego.

  https://forms.gle/5Kg4NCwFpMzd75EV6

Opinie o naszym studium